Glasbena pripravnica je namenjena učencem prvega razreda osnovne šole. V program se vključijo otroci stari 6 let, pri katerih je opaziti veselje do glasbe, petja, gibanja in ustvarjanja.
Glasbena pripravnica pomaga pri usmerjanju glasbenih želja najmlajših otrok in pri razvijanju njihove nadarjenosti.
Program glasbene pripravnice omogoča otrokom intenzivnejši in razdelan pristop k razvoju glasbenih sposobnosti, ritmičnega in melodičnega posluha, slušne pozornosti in spoznavanje osnovnih informacij o glasbenih prvinah.

Oddelek
/

Vrsta programa
Za otroke

Starost
6 let

Trajanje programa
1 šolsko leto

Vpis
Ni preizkusa nadarjenosti

Velikost razreda
8 - 15 otrok

V pripravnici učenci pojejo otroške pesmi, ritmično izvajajo besedila, poslušajo zvočne primere, igrajo na otroška glasbila, spoznavajo glasbene inštrumente in se navajajo na javno nastopanje. Skupaj z učitelji inštrumentalnega pouka jim predstavimo inštrumente, ki se jih lahko učijo na naši glasbeni šoli. S tem se jim okrepi in spodbuja veselje do glasbe, ki ga kasneje izražajo pri individualnem pouku inštrumenta. Pouk glasbene pripravnice nudi otroku zgodnjo glasbeno in širšo estetsko vzgojo.

Spretnosti in znanja, pridobljena v glasbeni pripravnici, lahko otroci nadgradijo pri učenju inštrumenta v glasbeni šoli v programu glasba. Za nadaljevanje šolanja morajo uspešno opraviti preizkus nadarjenosti.

V glasbeni pripravnici otroci prejmejo dobro osnovo za nadaljevanje izobraževanja in začetek učenja inštrumenta.

Priporočljiva starost

V program glasbene pripravnice se lahko vključijo otroci, ki so dopolnili 6 let.

Predmetnik

 
Stopnja - pripravnica
  
Predmeti
1
  
  
  
  
  
  
  
Glasbena pripravnica

Trajanje programa

Glasbena pripravnica traja 1 šolsko leto.

Namen in cilji poučevanja

Namen in cilji poučevanja so:

 • razvoj ritmičnega in melodičnega glasbenega posluha,
 • odkrivanje ustvarjalnega izražanja s petjem in igranjem,
 • odkrivanje osnovnih glasbenih elementov,
 • razvoj sposobnosti doživljajskega in pozornega poslušanja glasbenih vsebin,
 • sodelovanje v individualnih in skupinskih oblikah muziciranja,
 • ustvarjanje glasbenih in drugih umetnostnih vsebin (likovnih, besednih, gibalno-plesnih),
 • spoznavanje glasbil in pevskih ter instrumentalnih sestavov,
 • spoznavanje temeljnih glasbenih pojmov,
 • priprava in spodbujanje k javnemu nastopanju.

  Materialni stroški šolanja

  Celotni prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

  Pouk 1x/teden po 60 min: 38,00 eur/obrok

  Prihajajoče prireditve

  Trenutno ni dogodkov.