Flavta je glasbeni inštrument, ki se uvršča med pihala. Njeno ime izhaja iz italijanske besede »flaut», kar pomeni piščal. Rečemo ji tudi prečna flavta, saj jo držimo postrani. Sestavljena je iz dolge cevi, na kateri je 12 luknjic, ki so pokrite z zaklopkami. Te so lahko popolnoma zaprte ali pa odprte. Zvok ustvarjamo s pihanjem zraka v ustnik, pri tem zračni steber v notranjosti flavte zaniha in ustvari zvok. Višina tona je odvisna od dolžine cevi. Čim daljša je cev, tem nižji je ton. Sprememba višine tona nastane, ko ob pihanju s prsti pokrivamo in odkrivamo zaklopke.
Ime flavte izhaja iz italijanščine "flaut", kar pomeni piščal.

Oddelek
Pihala, trobila in tolkala

Vrsta programa
Za otroke

Starost
9 - 11 let, lahko tudi prej

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Učenje flavte lahko začnemo s plastično flavtico »fife». Z njo se hitro naučimo pravilnega pihanja in drže. Če je učenec fizično še premajhen, lahko igra flavto Waveline, ki ima zavito cev. Ta inštrument omogoča, da prstki dosežejo vse zaklopke, ki so razvrščene kot pri običajni flavti. Nekaj takih flavt si učenci za prvo leto šolanja lahko izposodijo na šoli. Kasneje prehod iz Waveline flavte na običajno flavto poteka brez težav.
Zaradi lepega zvoka je flavta zelo popularna med učenci. Razstavljeno na tri dele pospravimo v manjši kovček in torbo. Njena majhnost in praktičnost omogočata, da jo lahko kamorkoli nesemo s seboj.
 Pikolo je podoben koncertni flavti, le da je za polovico manjši in izvaja višje tone.
Flavta je nepogrešljiv solistični in orkestrski inštrument. Pomembno vlogo ima v pihalnih in simfoničnih orkestrih, kakor tudi v jazz in zabavni glasbi. Poleg običajne sopranske flavte uporabljamo tudi flavte različnih velikosti, kot so: pikolo, alt, tenor, bas in subkontrabas. Po zaključku šolanja imajo flavtisti možnost aktivnega vključevanja v mnoge ljubiteljske sestave.

Zgodovina flavta

Flavte so uporabljali že v prazgodovini, narejene so bile iz kosti ali lesa. Ime izhaja iz italijanščine "flaut", kar pomeni piščal. Skozi zgodovino sta se spreminjali tako njena oblika kot ime. Iz preproste pastirske piščali se v 14. stoletju prvič omenja prečno flavto, t.i. "flavta traverso", iz katere se je razvila v sodoben inštrument.

Zlata doba flavte je bilo 18. stoletje, obdobje baroka. Uveljavila se je kot solistični in orkestrski inštrument. Veliki glasbeni ustvarjalci te dobe Johann Sebastian Bach, George Frideric Händel in Georg Philipp Telemann so v tem času posvetili flavti zelo veliko pomembne literature.

V 19. stoletju je flavta dobila današnjo podobo. Leta 1832 je flavtist in izdelovalec flavt Teobald Bohm izumil sistem zaklopk. Temu velikemu flavtistu in genialnemu izdelovalcu flavt gre zasluga za današnjo obliko koncertne flavte. S tem je flavta pridobila izjemne tehnične zmogljivosti, kar jo uvršča med priljubljene solistične, komorne in orkestrske inštrumente.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja flavte priporočamo starost od 9 do 11 let. Ob ustrezni telesni razvitosti in fizičnih sposobnostih se ta starostna meja lahko zniža. Če ima otrok še premajhen razpon rok in prstov, mu za eno leto svetujemo pouk flavte Waveline, ki ima zavito cev, ali pa kljunaste flavte. V tem času otrok pridobi osnovno glasbeno znanje, spozna osnove preponskega dihanja, postavitev prstov in notni zapis. Vse to s pridom uporabimo in nadgradimo pri nadaljnjem pouku flavte.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Flavta
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč različna glasbena obdobja.

Učenje flavte traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Učenci v glasbeni šoli razvijajo svojo osebnost, delovne navade in nastopajo pred poslušalci.

Namen in cilji poučevanja so:

  • prebujanje veselja do glasbe,
  • poglabljanje razumevanja glasbe,
  • razvoj izvajalskih spretnosti, koordinacije rok, jezika in sape,
  • spoznavanje pravilnega dihanja in doživljanja ritma v glasbi,
  • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
  • utrjevanje koncentracije in igranja na pamet,
  • izoblikovanje in krepitev samopodobe ob nastopih ali tekmovanjih,
  • vključevanje v različne oblike in skupine skupnega muziciranja,
  • spodbujanje socialne interakcije in empatije,
  • predstavitev možnosti vključevanja v ljubiteljske pihalne in simfonične orkestre ter druge zasedbe v širšem okolju.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola učencem začetnikom omogoča izposojo prečnih flavt in prečnih flavt za začetnike z ukrivljeno glavo, ki so prilagojene velikosti učencu. Po posvetu s pedagogom si ga učenci lahko izposodijo na začetku šolskega leta.

Prispevek za izposojo inštrumenta na leto: 120,00 eur
Prispevek se poravna v dveh obrokih, in sicer v mesecu novembru in marcu.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.