Pogoj za vpis je primerna starost otroka in uspešno opravljen preizkus glasbene nadarjenosti. Pri preizkusu nadarjenosti otrok zapoje poljubno otroško ali ljudsko pesmico in za učiteljem ponovi melodične ter ritmične vzorce. Učitelj v pogovoru s starši in učencem preveri fizične predispozicije rok in telesa ter oceni, če je glede na trenutni razvoj otroka že primeren čas za začetek učenja fagota.

Preizkusi nadarjenosti praviloma potekajo 3. teden v maju za naslednje šolsko leto.

Več informacij o vpisu

Bodite obveščeni