Evfonij je nizko tenorsko trobilo, ki je na prvi pogled zelo podobno tubi, le da je manjše. Njegovo ime izhaja iz grške besede euphonion, ki pomeni sladko zveneč.

Evfonij srečamo tako v različnih zasedbah, kot so kvarteti, kvinteti, pihalni in simfonični orkester, narodno zabavna glasba …, kot tudi v solistični vlogi.

Ime evfonij izhaja iz grške besede euphonion, ki pomeni sladko zveneč.

Oddelek
Pihala, trobila in tolkala

Vrsta programa
Za otroke in najstnike

Starost
9 - 16 let, lahko tudi prej

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Pri pouku evfonija učenci spoznavajo inštrument, glasbo in splošno kulturo. Pri tem se pouk prilagaja posameznikovi starosti in osebnostnim lastnostim. Ob zahtevani snovi po učnem načrtu na urah igrajo tudi glasbo aktualnih in njim ljubih tematik.

Zgodovina evfonija

Prvi inštrument, podoben evfoniju, je bil serpent. Serpent je bilo leseno pihalo kačaste oblike, ki je imelo ustnik in 14 tipk. Njegov razpon in barva tona sta bila zelo podobna današnjim baritonom. Uporabljali so ga dve stoletji, nekje do pozne renesanse. Ker ga je bilo zelo težko uporabljati, težko je bilo igrati v zgornji oktavi in zadržati ton, so ga kasneje zamenjali z ophicleidom.

Tudi ophicleid je bilo pihalo s tipkami kot serpent. Edina razlika je bila, da je bil narejen iz kovine. Mehanizem so zelo izboljšali, vendar je bil v zgornji legi še vedno nezanesljiv. Uporabljali so ga od začetka do sredine 19. stoletja. Ophicleid je bil del marsikaterega orkestra in komorne zasedbe. Zaradi nefunkcionalnosti so ga opustili in začeli so nastajati prvi evfoniji.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja evfonija priporočamo starost od 9 do 16 let. Ob ustrezni telesni razvitosti in fizičnih sposobnostih, se ta starostna meja lahko tudi zniža. Eden izmed ključnih dejavnikov za igranje evfonija so zobje. Pomembno je, da ima otrok že stalne sprednje zobe. V kolikor je otrok še premajhen in so njegove roke še prekratke za doseg vseh leg, metode učenja in velikost evfonija prilagodimo otrokovi velikosti.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Evfonij
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč različna glasbena obdobja.

Učenje evfonija traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Učenci se urijo v veščinah za samostojno delo tudi za nadaljnje glasbeno izobraževanje ali igranje v orkestrih.

Namen in cilji poučevanja so:

  • spoznavanje osnovne tehnike in zakonitosti igranja inštrumenta,
  • razvoj izvajalskih spretnosti, koordinacije prstov, jezika in dihanja,
  • se naučiti oblikovati ton in zanj skrbeti,
  • prebujanje veselja do glasbe,
  • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
  • utrjevanje koncentracije in igranja na pamet,
  • spodbujanje ustvarjalnosti in delovnih navad,
  • spodbujanje javnega nastopanja, socialne interakcije in empatije,
  • vključevanje v ljubiteljske pihalne orkestre in druge zasedbe v širšem okolju.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola učencem začetnikom omogoča izposojo inštrumenta, primernega njihovi velikosti. Po posvetu s pedagogom si ga učenci lahko izposodijo na začetku šolskega leta.

Prispevek za izposojo inštrumenta na leto: 120,00 eur
Prispevek se poravna v dveh obrokih, in sicer v mesecu novembru in marcu.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.