Pihalni orkester je bil ustanovljen v šolskem letu 2008/2009. Poskusno je orkester začel delovati že leto pred tem. Na začetku to še ni bil čisto pravi pihalni orkester, saj v njem ni bilo trobil temveč zgolj pihalni inštrumenti: flavta, oboa, klarinet, fagot in saksofon. V letih, ki so sledila, pa se je sodelovanje z vodstvom šole obrestovalo v bolj uravnoteženo zasedenost po inštrumentih. Orkestru so se priključili učenci na vseh trobilih: trobenta, rog, pozavna, tuba, nizka trobila in tolkala. Tako lahko danes pihalni orkester ponosno zastopa glasbeno šolo v popolni koncertni postavitvi.

Oddelek
Pihala, trobila in tolkala

Članstvo
Obvezno od 4. razreda

Velikost orkestra
40 - 50 otrok

Sodelovanje učencev v orkestru predstavlja pomembno vlogo pri delu na našem oddelku. Poleg rednih tedenskih srečanj pihalni orkester redno sodeluje na nastopih v šoli in zunaj nje. Program letno tematsko oblikujemo glede na izbor skladateljev (Adamič, Štrucl …) ali glede na žanr (filmska glasba, koncertni program, koračnice …). Pri nastopih orkester sodeluje tudi z drugimi oddelki na šoli. Med njimi je teoretski oddelek, kjer poučujejo profesorji-skladatelji, ki so napisali skladbe ali priredbe posebej za naš orkester. To so Tomaž Habe, Helena Vidic, Črt Sojar Voglar, Matej Kastelic …

Orkester se povezuje z različnimi društvi in s širšo lokalno skupnostjo. Nastopamo na srečanjih pihalnih orkestrov in gostujemo ali organiziramo gostovanja z drugimi glasbenimi šolami. Tradicionalen je vsakoletni skupni koncert s pihalnim orkestrom Glasbene šole Moste-Polje.

Dva najodmevnejša dogodka zadnjih let sta prav gotovo gostovanje pihalnega orkestra v Združenih državah Amerike leta 2017 in osvojena zlata plaketa s posebno pohvalo na 9. tekmovanju mladinskih godb v Krškem v leta 2019.

Učenci na oddelku za pihala in trobila so izredno motivirani za sodelovanje v orkestru, tako zaradi strokovnega dela kakor tudi zaradi druženja. Cilj in namen pri tem je, da učence že v glasbeni šoli navajamo, kako lahko s svojim delom prispevajo k lepši in bolj ubrani družbi. S tem ji na najlepši možen način vračamo vse, kar od nje prejemamo.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.