Petje, igra, prijatelji, glasba …

Vse to objame obiskovalca, če ga pot zanese v zgornje nadstropje Vegove 7. Tam domujejo in ustvarjajo učenci in učitelji našega oddelka. Na samostojno pot smo stopili leta 2010.

Poleg nauka o glasbi izvajamo tudi pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice za najmlajše in pouk solfeggia za učence višjih razredov. Tako vzpostavljena vertikala učiteljem omogoča, da posameznega otroka spremljajo od njegovih najnežnejših let, pa vse do življenjskega razpotja, ko glasbeno znanje in izkušnje ponese v svoje življenje.

Našim učiteljem je poučevanje velik izziv. Kako učence pritegniti in motivirati za glasbeno učenje? Spodbude usmerjamo v razvijanje notranjih spretnosti, s katerimi si otrok lahko ustvari predstavo o zvoku ter vzbudi željo po globljem doživljanju vsebin in doživetem izražanju. Ko mladi glasbenik to razume in izkusi, so glasbeni simboli osmišljeni, oživijo in zazvenijo.

V skupinah glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje otroci vsako leto nestrpno pričakujejo glasbeno matinejo, ki nadobudne pevce vznemirljivo vabi na velik oder Dvorane Lucijana Marije Škerjanca. Čeprav so najmlajši na šoli, so dovolj pogumni, da v združenem zborčku skupaj zapojejo. Z nastopom sporočajo, da je lepo biti glasbenik. Pesmi, ki jih pojejo, so čudovite, slovenske, ljudske ali pa vzete iz ustvarjalne zakladnice slovenskih skladateljev.

Delo oddelka je razširjeno tudi z različnimi projekti ali prireditvami. Učenci, ki želijo poglobiti svoje znanje, se zelo uspešno udeležujejo glasbenih tekmovanj iz solfeggia. Kar nekaj mladih glasbenikov je želja po glasbi vodila v nadaljevanje šolanja na teoretski oddelek srednje glasbene stopnje Konservatorija.

Otroci so na začetku svoje življenjske in glasbene poti radovedni, navihani in polni pričakovanj. Glasba, ki jo slišijo, spoznavajo in ustvarjajo pri glasbenih uricah, jih vedno znova in znova preseneča, jim spregovori in jih razveseli. Kot mali čudež, v katerega skrivnost jim je za hipec dovoljeno pokukati. Lepota glasbe se jim najlaže razkriva skozi pesmi.
Adrijana Prošek vodja oddelka

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.