Komisija za vpis potrdi število prostih vpisnih mest za naslednje šolsko leto. Šola je dolžna uskladiti število vpisnih mest z določili pristojnega ministrstva ter s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi. Za širitev dejavnosti si mora glasbena šola pridobiti poprejšnje soglasje ministra.

Strokovni kolegij 2023/24

Kregar Jože, v. d. ravnatelj OE Glasbena šola, predsednik komisije
Sever Jan, član
Pokeržnik Leon, član
Cestnik Tehovnik Vesna, članica
Vasle Tatjana, članica