Odbor za podelitev Škerjančevih nagrad, priznanj in diplom

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana vsako leto, vse od leta 1995 dalje, podeljuje nagrade, priznanja in  diplome, poimenovane po slovenskem skladatelju Lucijanu Mariji Škerjancu.

Škerjančeve nagrade podeljujemo učencem, dijakom in študentom oz. skupinam, ki so v času šolanja na KGBL dosegli izjemne uspehe pri učenju ali študiju, na tekmovanjih doma in v tujini, presegli okvire izobraževanja in so pomembno pripomogli pri umetniškem uveljavljanju šole.

Škerjančeve diplome podeljujemo pedagogom za njihovo dolgoletno izredno uspešno umetniško in pedagoško delo. Zunanjim sodelavcem in ustanovam pa za njihove velike zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole podeljujemo Škerjančeva priznanja.