Organizacijske enote

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana izpolnjuje svoje izobraževalno poslanstvo v okviru treh organizacijskih enot (OE) in na dveh lokacijah.

OE Glasbena šola

Predšolska in osnovnošolska stopnja za programe glasbene in plesne smeri.

Glasbena smer

  • Predšolska glasbena vzgoja
  • Glasbena pripravnica, učenje inštrumentov in za najstnike učenje petja

Plesna smer

  • Plesne pripravnice
  • Klasični balet in sodobni ples

OE Srednja glasbena in baletna šola

Srednješolska stopnja za programe glasbene in plesne smeri.

Glasbena smer

  • Modul A: glasbeni stavek
  • Modul B: inštrument/petje
  • Modul C: jazz/zabavna glasba

Plesna smer

  • Modul A: balet

OE Višja baletna šola

Višješolski študij klasičnega baleta za dijake, ki so zaključili program balet, za profesionalne baletne plesalce in za učitelje baleta.