Življenjepis

S sodobnim plesom in glasbo se je začela ukvarjati razmeroma pozno, šele na srednji šoli. Pri Ani Vovk Pezdir (znani plesni pedagoginji iz Celja) je pridobila prvo znanje sodobne plesne tehnike, v okviru vzgojiteljske šole, kjer je njena skupina AKT delovala. Na tej šoli je pridobila tudi pedagoško znanje, potrebno za delo s predšolskimi otroki. Istočasno se je navdušila tudi za glasbeno izobraževanje na nižji glasbeni šoli v Velenju. Končala je nižjo glasbeno šolo in se po srednji vzgojiteljski šoli vpisala na Pedagoško akademijo (glasbeni oddelek) v Ljubljani. Leta 1980 je diplomirala in se po uspešno opravljenih diferencialnih izpitih vpisala v 3. letnik Akademije za glasbo – glasbena pedagogika.

Po končanem študiju, so v šolskem letu 1983/1984 na Oddelku za sodobni ples (takrat se je imenoval izrazni ples) Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (KGBL), (takrat Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje) potrebovali učiteljico plesa v treh predšolskih skupinah in korepetitorico v višjih razredih plesa. Leta 1995 je postala vodja Oddelka za sodobni ples na Konservatoriju in poučuje otroke od 1. pa tja do 6. razreda osnovne šole. Od šolskega leta 2008/2009 na oddelku za sodobni ples poučuje tudi nauk o glasbi, prilagojen učencem plesnega oddelka. Leta 2007 je pridobila naziv svetnica. Vseskozi je pridobivala znanje plesnih tehnik na različnih plesnih seminarjih (poletne plesne šole: Rovinj, Ljubljana, različne oblike plesnega izobraževanja pri JSKD).

Leta 1979 se je začela ukvarjati še s pantomimo in kmalu postala asistentka in sodelavka znanega pantomimika Andrésa Valdésa. Skupaj sta ustvarila vrsto večernih predstav pantomime, s katerimi sta gostovala po vsej Sloveniji, bivši Jugoslaviji in po Evropi. Potem sta se nekaj časa usmerila predvsem v ustvarjanje pantomimskih predstav za otroke. Nastale so štiri pantomimske pravljice, ki so jih posneli tudi za TV Slovenijo. Z njimi sta gostovala po slovenskih vrtcih in prireditvah za otroke. Istočasno pa sta umetnost pantomime predstavljala v obliki šolskih gledaliških ur za osnovnošolsko mladino.

Vzporedno s pedagoškim delom se je ukvarjala tudi s strukturo plesnega izobraževanja na osnovni stopnji.

Na Zavodu za šolstvo in šport RS je vrsto let vodila študijsko skupino za ples in bila v ožji delovni skupini za pripravo programa Ples in nacionalnega učnega načrta za plesne pripravnice ter načrta za sodobni ples ( 6 razredov). Načrt se v okviru glasbenih šol izvaja od leta 2002/2003.

Preko JSKD-ja od leta 2006 vodi tudi plesne delavnice za mentorje otroških plesnih skupin po Sloveniji ( večkrat Maribor, Ruše, Ljubljana, Vrhnika, Jesenice, Novo Mesto, Brežice).

V sezoni 2010/2011 je vodila dva sklopa delavnic na temo Glasba v plesu, ples v glasbi za udeležence strokovnega izpopolnjevanja za pedagoge sodobnega plesa in ustvarjalnega giba- STIK. Seminar je ponovila tudi v letu 2014 za učitelje predmeta Umetnost v osnovni šoli.. Od leta 2011, ko je izšel njen priročni Plesna žgečkalnica, jo redno vabijo na predstavitvene delavnice za mentorje plesnih skupin širom Slovenije.

Že vse od začetka je zunanja ocenjevalka na maturi, na SVŠGUGL- umetniška gimnazija, modul sodobni ples. Od leta 2004 – 2008 je bila v državni predmetni komisiji za odrske stvaritve na Republiškem izpitnem centru.

Dosežki