Predstavitev

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana je sestavljena organizacija (Glasbena šola, Srednja glasbena in Srednja baletna šola ter Višja baletna šola), ki izvaja programe osnovnega glasbenega izobraževanja (Glasba, Glasbena pripravnica, Predšolska glasbena vzgoja in Ples), program srednjega glasbenega in baletnega izobraževanja (umetniška gimnazija - glasbena in plesna smer) in program višjega baletnega izobraževanja.

Na konservatoriju stalno delujejo: godalni, pihalni in kitarski orkester na nižji stopnji, simfonični orkester, pihalni orkester srednje stopnje, komorni zbor in mešani pevski zbor, Big band in vrsta komornih ansamblov različnih zasedb na srednji stopnji.

Na srednji stopnji SGBŠ je do danes maturiralo preko 2500 glasbenikov in baletnih plesalcev, od katerih so se mnogi uveljavili na umetniškem in pedagoškem področju doma in v tujini.

Z mnogimi in zelo uspešnimi nastopi posameznikov ter orkestrskih, komornih in baletnih zasedb, z gostovanji doma in v tujini ter s številnimi nagradami na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih konservatorij dosega zavidljive uspehe in zaslužena priznanja. S profesionalnim glasbenim in plesnim repertoarjem (mnoge krstne izvedbe skladb že uveljavljenih skladateljev in tudi avtorskih del dijakov SGBŠ) je na poklicnih odrih dosegel visoko raven, zaradi katerega je treba ustanovi priznati pomen institucije, na kateri v veliki meri sloni slovensko glasbeno in baletno poklicno izobraževanje.

Od leta 1995 konservatorij podeljuje Škerjančeve nagrade, priznanja in diplome za izjemne uspehe dijakov, njihovih profesorjev ter zunanjih sodelavcev pri umetniškem uveljavljanju šole.