Krieger Helena Valerija

profesor

Govorilne ure

Po predhodnem dogovoru.

Življenjepis

Baletno šolo je zaključila na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Študij je nadaljevala na Ekonomsko poslovni fakulteti in Alma Mater Europaea v Mariboru. Dodatno se je spopolnjevala na seminarjih v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter na Hungarian Dance Academy, Royal Academy of Dancing Deutchland/ Osterreich, The Royal Ballet School London in ARAD-RAD.

Profesionalno pot je začela kot članica baletnega ansambla SNG Maribor, nato se je zaposlila na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, kjer je od leta 2003 tudi vodja Baletne šole. Predavateljsko pot na področju metodike plesne vzgoje in plesne ustvarjalnosti je leta 2001 začela na Pedagoški fakulteti v Mariboru in jo nadaljuje na Višji baletni šoli v Ljubljani. Na Pedagoški fakulteti v Mariboru je kot predavateljica sodelovala pri realizaciji seminarjev Centra za permanentno spopolnjevanje pri izvedbi programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Sodeluje pri realizaciji mature in je bila mentorica številnim kandidatom pri opravljanju strokovnih izpitov učiteljem na področju vzgoje in izobraževanja. Vrsto let aktivno sodeluje pri iskanju rešitev za izboljšanje pogojev institucionalnega baletnega izobraževanja na nacionalni ravni.

Leta 2013 je bila prejemnica listine dr. Roman Klasinc za pomembne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju.

Leta 2014 je bila prejemnica Priznanja Frana Gerbiča za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja, ki ga podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol.