Učilnice strokovnoteoretičnih predmetov, KGBL Ižanka

Velikost
30 m2

Kapaciteta
15 - 18 oseb

Lokacija
Ižanska cesta 12, Ljubljana

Učilnice strokovnoteoretičnih predmetov so namenjene pouku solfeggia, harmonije, osnovam improvizacije oz. vsem strokovnoteoretičnim predmetom, kjer pouk poteka v skupini od 15 – 18 dijakov. Njihova oprema je prilagojena predmetom, ki se v njih poučujejo. Pouk praviloma poteka v popoldanskem času.

Učilnice so manjše. Razvrščene so vzdolž severnega dela 1. nadstropja Konservatorija s pogledom na Ljubljanico in Špico.