Vodstvo

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana vodi in zastopa direktor zavoda. Zavod ima tri organizacijske enote, ki jih vodijo pedagoški vodje ravnatelji: OE Glasbena šola, OE Srednja glasbena in baletna šola in OE Višja baletna šola. Direktor Konservatorija je hkrati tudi ravnatelj OE Srednje glasbene in baletne šole, OE Glasbena šola pa ima tudi pomočnika ravnatelja v zmanjšanem obsegu. Delo in naloge se med enotami zavodu močno prepletajo in so soodvisne.

Pristojnosti in obseg dela vodstva šole je zapisan v Aktu o ustanovitvi, ki sta ga sprejeli Mestna občina Ljubljana 28, septembra 2009 in Vlada Republike Slovenije 13. oktobra 2009.

Bizjak Kotnik Betka

V. d. direktorice KGBL in v. d. ravnateljice OE Srednja glasbena in baletna šola
t: 059 074 300
e: info@kgbl.si

Vasle Tatjana

Pomočnica ravnateljice OE Srednja glasbena in baletna šola
t: 059 074 380

e: tatjana.vasle@kgbl.si

Kregar Jože

V. d. ravnatelja OE Glasbena šola
t: 059 074 380
e: glasbena.sola@kgbl.si

Cestnik Tehovnik Vesna

Pomočnica ravnatelja OE Glasbena šola
t: 059 074 382
e: vesna.cestnik.tehovnik@kgbl.si

Hribar Tina

Ravnateljica OE Višja baletna šola
t: 059 074 309
e: tina.hribar@kgbl.si