Iskanje


ERASMUS +

Evropska komisija je Višji baletni šoli Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana v letu 2021 podelila Erasmus listino za visoko šolstvo, in sicer za obdobje od 2021 - 2027. 

Ta listina omogoča, da bo Višja baletna šola v navedenem obdobju lahko sodelovala v programih ERASMUS + v procesu mobilnosti študentov z namenom izobraževanja in praktičnega usposabljanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in z namenom poučevanja. 

ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2021 - 2027

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021 - 2027.

 

Evropska komisija je Višji baletni šoli Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana v letu 2016 podelila Erasmus listino za visoko šolstvo, in sicer za obdobje od 2014 - 2020. 

Ta listina omogoča, da bo Višja baletna šola v navedenem obdobju lahko sodelovala v programih ERASMUS + v procesu mobilnosti študentov z namenom izobraževanja in praktičnega usposabljanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in z namenom poučevanja. 

 

 

 

 

ERASMUS POLICY STATEMENT je dostopen na povezavi: ERASMUS POLICY STATEMENT BALLET COLLEGE.

 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA POUČEVANJE IN USPOSABLJANJE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA OBDOBJE 2017-2020

 

Razpis je dostopen na povezavi:

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za obdobje 2017-2020

 

Upravičeni kandidati in osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati:

Kandidat mora biti imeti naziv predavatelj Višje baletne šole in mora aktivno sodelovati v študijskem procesu na VBŠ.

Na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tujini.

Prednost pri izboru imajo zaposleni, ki se prijavljajo na Erasmus+ mobilnost prvič.

Izbiro na primarni ravni potrdi predavateljski zbor Višje baletne šole.

Rok prijave: 31. 01. 2021 oziroma po tem roku do porabe sredstev.

 

 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE IN ŠTUDIJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA OBDOBJE 2017-2020

 

Razpis je dostopen na povezavi:

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za obdobje 2017-2020

 

Merila za izbor prijaviteljev (študenti):

Na razpis se lahko prijavi študent Višje baletne šole z urejenim statusom, ki ima do prijave opravljene vse študijske obveznosti, njegova povprečna ocena pa je najmanj 8,5.

Merila za ocenjevanje vlog so:

Dosedanji študijski uspeh; vse do prijave redno opravljene študijske obveznosti;  od 0 do 10 točk.

Motivacijsko pismo v angleškem jeziku ali v predvidenem jeziku države gostiteljice, od 0 do 10 točk.

 

Vloge študentov oceni študijska komisija VBŠ po zgoraj omenjenih kriterijih.

Rok prijave: 31. 01. 2021 oziroma po tem roku do porabe sredstev.

 

 

KONTAKTNA OSEBA:     Tina Hribar, ravnateljica Višje baletne šole

                                           tel.: 059 074 309

                                           e-mail: tina.hribar@kgbl.si