Iskanje


Spoznajte klasični balet - video predstavitev

 

Iz diplomske naloge Mihaela Žvegliča,
Višja baletna šola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
mentorica: Alenka Tomc, prof.

Posneto na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana
snemanje in montaža: Mihael Žveglič
december 2012

 

KO SE OTROK ODLOČI
Alenka Tomc, prof., Senja Trstenjak, prof.

Kdaj in zakaj vpisati otroka v baletno šolo? Otroci radi plešejo in se s plesom izražajo. To je zelo spodbudno, dragoceno in nam daje možnost, da otroka vključimo v sistematično izobraževanje.

 

 

ZAČETKI BALETNE UMETNOSTI
dr. Henrik Neubauer

Kadar želimo spoznati stroko, nam je v veliko pomoč njena zgodovina in razvoj. Gre za oris razvoja baleta od obdobja baroka in Ludvika XIV. do danes. Ustanovitev Kraljeve akademije plesa v Parizu leta 1661 je bila odločilnega pomena za baletno stroko. Tehnika klasičnega baleta je dobila svoje temelje in sistematično urejenost. Terminologija in imena korakov so povsod francoska.
 

 

BALETNI VSAKDANJIK
Matej Selan, prof.

Značilnosti in posebnosti baletnega šolanja vplivajo na potek dneva in na spremembo življenjskega sloga. Pouk klasičnega baleta poteka vsak dan, zraven se priključujejo še ostali predmeti, ki ga dopolnjujejo. Pouk poteka v skupini, z izjemo priprav na nastope in tekmovanja, ko je pouk individualen.
 

 

BALETNI BONTON IN OPREMA
Tanja Pavlič, prof.

Za naše uspešno ukvarjanje z baletom moramo sprejeti določena pravila obnašanja in oblačenja, ki izvirajo iz tradicionalnih dvornih navad. V svetu baleta je prisotna hierarhična ureditev, ki se najbolj kaže med poklicnimi plesalci v gledališču. Bonton je jasen in temelji na medsebojnem spoštovanju. Omogoča uspešno učenje in izvajanje baleta. Posebna oprijeta oblačila služijo natančnemu in resnemu delu, kjer ima učitelj pomembno nalogo sprotnega popravljanja gibov, ki ovirajo optimalen razvoj baletne tehnike pri učencih.

 

 

UČNA URA BALETA 
Matej Selan, prof.

Potek učne ure je jasno določen in njegov okvir ostaja enak, ne glede na stopnjo izobraževanja. Klasični balet je lahko osnova za ostale plesne zvrsti, osnovni koraki se logično in postopno nadgrajujejo v kompleksnejše in zahtevnejše kombinacije.

 

 

BALETNI KOSTUM SKOZI ZGODOVINO
dr. Henrik Neubauer

Z razvojem baletne tehnike se je spreminjal tudi kostum. Postajal je vse krajši in lahkotnejši. Kostum je pomemben v procesu nastajanja in uprizoritve predstave in se podreja pravilom gibanja ter je v skladu z zgodbo, ki jo balet pripoveduje. Pri pripravah baletov plesalci nosijo oprijeta oblačila, ne glede na njegov slog in odgovarjajoči kostum.
 

 

BALETNA DISCIPLINA
Alenka Tomc, prof.

Delo med spodbujanjem in priganjanjem imenujemo baletna disciplina. Brez discipline je učenje baletne tehnike ovirano. Pouk poteka v skupini in pravila za uspešno komuniciranje so nuja. Disciplino podpira baletni bonton. Za uravnotežen plesni in osebnostni razvoj služi ustvarjalni del učne ure, kjer učenci sami iščejo izraz in lastno interpretacijo gibov.

 

 

RAZLIČNE ŠOLE BALETA
dr. Henrik Neubauer

S širitvijo baletne umetnosti po svetu so se skozi zgodovino razvile različne šole baleta. Vse so nadaljevanje francoske Kraljeve akademije plesa. Nekatere so nastale kot združitev dveh, zato se v njih kažejo vplivi obeh. Na razvoj baletne umetnosti vplivajo kultura, tradicija in drugi dejavniki.
 

 

KORISTNOST VADBE BALETA
Senja Trstenjak, prof.

Baletno šolanje vpliva na telesne in duševne sposobnosti in zmožnosti. Za uspešno učenje klasičnega baleta so potrebne določene telesne značilnosti. Vadba baleta izboljšuje držo in podpira razvoj telesa.
 

 

OPREMA BALETNE DVORANE
Matej Selan, prof.

Za uspešno izvedbo pouka baleta so potrebni specifični materialni pogoji. Čemu so namenjeni ogledalo, posebna tla, baletni drogovi, velik prostor, visok strop, prezračevanje, zadostno ogrevanje ... boste izvedeli v tem delu diplomskega dela.

 

 

POMEN GLASBENE SPREMLJAVE V ŽIVO
Tanja Pavlič, prof.

Glasba je sestavni del plesa in od njene kakovosti je odvisen tudi balet. Z njo razvijamo plesalčevo muzikalnost, ki se kaže v harmoničnem zlitju giba z glasbo. Prisotnost pianista, korepetitorja in izvajanje primerne glasbe v živo so pomembne vrednote učne ure.

 

 

VLOGA STARŠEV
Alenka Tomc, prof.

Starši so enakovredni del vzgojno-izobraževalnega trikotnika. Čeprav niso prisotni na učnih urah, je pomembna njihova podpora, ne glede na stopnjo v izobraževalnem sistemu in starost otroka oz. mladostnika. Zaupanje, sprejemanje, sodelovanje, naravnanost k zdravo razumskim odločitvam, zdrava samokritičnost so pomembne osebnostne lastnosti staršev, ki varujejo otroke pred uveljavljanjem bolestnih baletnih ambicij, nekritičnim ocenjevanjem svojega otroka in njegovih sposobnosti ter telesnih zmožnosti, pomembnih za baletno šolanje.

 

 

PRIMERNO TELO ZA BALET
Senja Trstenjak, prof.

Baletna tehnika zahteva nekatere telesne značilnosti, ki so pomembne za uspešno plesanje. Ustroj telesa mora v čim večji meri podpirati baletno gibanje. Telo težko popolnoma ustreza idealom, nekatere telesne ovire je možno z redno vadbo omiliti. Pretiravanje in neupoštevanje telesnih zmožnosti neizogibno pripeljeta do poškodb ali celo okvar.
 

 

 
Dostopnost