Iskanje


Skrb za kakovost izobraževalnega procesa


Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Na Višji baletni šoli je spremljanje in zagotavljanje kakovosti naša skupna temeljna naloga. Zavedamo se, da slovenski baletni prostor potrebuje kvalitetno nadgradnjo znanja ter pridobitev kompetenc, ki bodo pripomogle k dvigu kvalitete poučevanja baleta, aktivnim plesalcem pa vstop na svetovne odre. 

7. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 100/2013) kot enega izmed organov višje šole opredeljuje tudi komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Komisijo za kakovosti študija imenuje predavateljski zbor, sestavljajo pa jo predsednik in šest članov, od tega pet predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja ter dva študenta.

Komisija opravlja naslednje naloge:

  • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
  • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
  • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
  • sodeluje z NAKVIS-om in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
  • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
  • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter
  • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na NAKVIS-u.

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje baletne šole sestavljajo: dr. Leon Stefanija, mag. Dejan Cvitkovič, dr. Vesna Podgornik, Nina Ogrinc, mag. kin., Urša Rupnik, prof., Žana Vidmar, Mateja Mlakar.

 

Samoevalvacijsko poročilo Višja baletna šola 2017/2018, 2018/2019

Povzetek samoevalvacijskega poročila Višja baletna šola 2019/2020

Poslovnik sistema vodenja kakovosti VBŠ