Iskanje


Rezultati sprejemnih preizkusov 2022-23

Spoštovani!

Vabimo vas k vpisu v programe glasbene šole.

Učence, ki so opravili sprejemni preizkus in niso na seznamu sprejetih, obveščamo, da jih bomo o vpisu pravočasno obvestili, v kolikor se bo mesto sprostilo. Dodatne informacije so na voljo v tajništvu glasbene šole: 0590 743 80 ali na elektronskem naslovu: glasbena.sola@kgbl.si

Vpis bo potekal od 25. maja do 7. junija 2022 .

Izpolnjen vpisni list (pod opombo pripišite e-mail na katerega ste dosegljivi zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja), soglasje  in izjavo o vročanju položnic za materialne stroške šolanja oddajte osebno ali pošljite po pošti (vsak delavnik od  8.00 do 14.00, torek tudi od 15.00 do 17.00) v tajništvo glasbene šole:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,

Vegova 7, 1000 Ljubljana

soba 102 prvo nadstropje.

Vpisna dokumentacija:

Položnico za administrativne stroške šolanja, ki znašajo 20,00€ boste prejeli do 24. junija 2022, po pošti. Vpis otroka bo veljaven oz. potrjen s plačilom položnice za administrativne stroške šolanja. V primeru, da je učenec vpisan na dva programa (ples in inštrument), se administrativni stroški plačajo enkrat (ena položnica 20€).

V kolikor  do 7 junija 2022 ne boste potrdili vpisa z ustrezno dokumentacijo in ga potrdili s plačilom položnice za administrativne stroške šolanja, vam šola ne bo več zagotavljala prostega mesta za vpis v šolsko leto 2022/2023.
Dostopnost