Iskanje


Razpis za novo delovno mesto

Datum novice: 21.02.2023

Razpisujemo prosto delovno mesto: KNJIŽNIČAR - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: Strokovno dopolnjuje knjižnično gradivo, spremlja novosti na področju in predlaga nabavo knjižničnega in drugega gradiva, strokovno obdeluje vse gradivo v šolski knjižnici, skrbi za restavriranje gradiva, odpis, arhiv, vodi dnevno, mesečno in letno statistiko izposoje gradiva na računalniku, organizira preksrkbo dijakov z učbeniki in skrbi za uprtavljanje z učbeniškim skladom, svetije drugim strokovnim delavcem pri izboru gradfiva za pouk in lastno strokovno delo in jih seznanja z novostmi, ....

Zahtevana izobrazba: Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja), ipd., 0322 Bibliotekarstvo in informacijska znanost.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, krajši delovni čas 20ur/teden.

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik

Druga potrebna znanja in druge možnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Izpit za bibliotekarja, licence za vnos v Cobiss sistem A, B, C, strokovni izpit za pedagoškega delavca.

Rok za prijavo: 1.3.2023, na elektronski naslov: info@kgbl.si 


Dostopnost