Iskanje


Program sprejemnega preizkusa glasbene nadarjenosti (za sprejemne preizkuse v marcu 2017)

Modul A: GLASBENI STAVEK
Znanje klavirja v obsegu prvih šestih razredov in nauka o glasbi v obsegu šestih razredov in znanje solfeggia v obsegu dveh razredov glasbene šole.

Klavir (modul A):

Lestvice in akordi:  
Durova in molova lestvica kombinirano v razdalji oktave. Durovi in molovi kvintakordi z obrati.
Etuda:
Ena od navedenih etud po lastnem izboru:
Czerny op. 299, Berens op. 61, Cramer ali druge etude podobne težavnostne stopnje. 
Skladbe:
Skladba J. S. Bacha: Mali preludij ali Dvoglasna invencija.  
Sonata ali sonatina – 1. in 2. stavek.
    Sonatine: Clementi, Mozart, »Dunajske sonatine«.
    Sonate: Mozart, Haydn. 
Poljubna skladba skladatelja 19. ali 20. stoletja.

   Opombe: Izbrani program se izvaja iz not, ena skladba se izvaja na pamet.  

 

Modul B: PETJE – INŠTRUMENT (poleg znanja nauka o glasbi, za posamezne inštrumente še:)

Opomba: Na prijavnici za sprejemni izpit naj kandidat napiše, da bi potreboval korepetitorja KGBL v primeru, da nima svojega korepetitorja

                   

            GODALA

Violina
Lestvice in akordi:
Durova ali molova trioktavna lestvica s trozvoki in zmanjšanim in dominantnim četverozvokom.
Etuda:
Obvezna etuda R. Kreutzer: št. 10 (edicija Peters) in ena etuda po lastnem izboru.
Skladbe:
Prvi ali drugi in tretji stavek koncerta.
Obvezna skladba, katere naslov bo naveden na informativnem dnevu.

Viola
Lestvice in akordi:
Lestvica čez 3 oktave z vsemi pripadajočimi kvintakordi in njihovimi obrati ter zmanjšani in dominantni četverozvok.
Etude:
2 etudi različnih tehničnih prvin po lastni izbiri. Priporočljivo je na pamet ni pa nujno.
Skladbe:
1. ali 2. in 3. stavek koncerta. V primeru Telemann G-dur koncerta za violo pa lahko dva kontrastna stavka. Na pamet.


Violončelo
Lestvice in akordi:
Lestvica v 4 oktavah, kvintakord.
Etude:
Etuda po lastnem izboru.
Etuda ali stavek iz Bachove Suite za violončelo solo.
Skladbe:
Stavek koncerta ali dva kontrastna stavka sonate.

Kontrabas
Lestvice in akordi: 
Lestvica z akordi.  
Etude:
Dve etudi po lastnem izboru. 
Skladbe: 
Skladba s klavirsko spremljavo po lastnem izboru. 

                 PIHALA
Oboa
Lestvice: 
Durova in molova lestvica.
Etude: 
Etuda po lastnem izboru ter obvezna etuda (J. Sellner, št. 1).
Skladbe: 
Skladba E. Bozza, Air de Vielle, ki naj jo kandidat/-ka izvaja na pamet ter dva stavka iz baročne ciklične skladbe (en počasi in en hiter stavek). 


Flavta
Lestvice:
C-dur v obsegu od c1 do c4.
a-mol v obsegu od a1 do a3.
Razloženo, staccato. 
Akordi: durov, dominantni / razloženo; molov, zmanjšani / razloženo)
Etude:
Ena etuda po lastnem izboru.
Skladbe:
Ena skladba po lastnem izboru.
Dva stavka ciklične skladbe (počasen in hiter) po lastnem izboru.
Obvezna skladba, katere naslov bo naveden na informativnem dnevu.

Igranje na prvi pogled – prima vista.

Opombe: Na pamet je obvezno igrati lestvice in eno od skladb.


Kljunasta flavta
Lestvice in akordi: 
B-dur in harmonični g-mol s trozvoki, v celotnem obsegu inštrumenta (način: glej Tomšič: Vesele note 2: 8).
Etude:
Ena etuda po lastnem izboru. 
Skladbe: 
Dve skladbi različnih stilov: skladba po lastnem izboru ter dva stavka ciklične skladbe (počasen, hiter) po lastnem izboru.
Obvezna skladba, katere naslov bo naveden na informativnem dnevu.

Igranje na prvi pogled – prima vista.
                           Opombe: Na pamet je obvezno igrati lestvico in eno od skladb.
  Program po izboru mora vsebovati skladbe za sopransko in altovsko kljunasto flavto.


Klarinet
Lestvice in akordi: 
Durova ali molova lestvica na francoski način (vezano, nastavljeno), trozvok, četverozvok. 
Etuda: 
C. Rose: etuda št. 7 ter etuda po lastni izbiri hitrega karakterja. 
Skladbe: 
J. Ed. Barat: Piece en sol Mineur ter skladba po lastnem izboru, ki se igra na pamet.

Igranje na prvi pogled – prima vista.


Saksofon
Lestvice in akordi: 
B-dur, akordi:5/3, D7.   
g-mol,  akordi:5/3, zm 7.   
Etude:
Ena etuda iz zbirke G. Lacour: 56 Études récréatives pour saxophone 2. del (Ed. G. Billaudot). Kandidat lahko izbira med etudami 33, 34, 35, 36.
Etuda po lastnem izboru. 
Skladbe:
Skladba po lastnem izboru, ki se igra na pamet.
Obvezna skladba, katere naslov bo naveden na informativnem dnevu oz. 4 tedne pred sprejemnimi pr.

Igranje na prvi pogled – prima vista.


Fagot
Lestvice in akordi: 
Dve lestvici, dur in mol, legato in staccato z arpeggi.
Etude:
Ena etuda po lastnem izboru (Milde op. 24, Weissenborn 2, ali etuda podobne težavnostne stopnje).
Skladbe:
Ena baročna, klasična ali novejša sonata po lastni izbiri; priporočena je izvedba na pamet.

Igranje na prvi pogled – prima vista (izbere komisija).


              TROBILA
Lestvice in akordi: 
Durova lestvica; tonični trozvok z oktavo; dominantni septakord. 
Molova lestvica; tonični trozvok z oktavo; zmanjšani septakord.
Etude:
Dve etudi: melodična in tehnična.
Skladbe: 
Dve skladbi različnega stilnega obdobja. 

Branje z lista.


            TOLKALA
Mali boben: ena etuda.
Timpani: skladba ali etuda. 
Skladbi za melodična tolkala (ena skladba za 2 palici in ena skladba za 4 palice) 

Branje z lista.

 

KITARA
Ena lestvica in ena kadenca.  
Dve etudi.
Skladbe:
Tri skladbe različnih obdobij (ena baročna, ena klasicistična, ena po izbiri), od tega vsaj ena ciklična in vsaj ena na pamet. 

Branje iz lista.

Harfa
Etude:
Ena etuda. 
Skladbe: 
Eno predklasično delo, ena ciklična skladba in ena skladba po lastnem izboru. 
Opombe: Vsaj ena skladba se izvaja na pamet. 

 

KLAVIR (modul B)

Lestvice:  
Ena durova in ena molova lestvica (harmonični in melodični mol) v razdalji oktave, kombinirano.
Akordi:  
En durov in en molov kvintakord z obrati, velika razložitev čez 4 oktave, vzporedno.
Etude:
Ena etuda iz naslednjih opusov:
C. Czerny op. 299, zvezek 2, 3, 4; H. Berens op. 61, zvezek 2, 3, 4; J. B. Cramer op. 60, C. Czerny op. 740, F. Chopin, F. Liszt.
Sonata:
1. in 2. stavek sonate J. Haydna ali W. A. Mozarta (prvi stavek mora biti v sonatni obliki).
Skladbe:
J. S. Bach: Dvoglasna invencija ali Triglasna invencija.
Skladba iz 19., 20. ali 21. stoletja.

Obvezna skladba, ki bo objavljena na informativnem dnevu.

Opombe: Celotni program se izvaja na pamet.


Orgle
Etude:
Pedalna etuda.  
Skladbe:
Skladba 16. do 18. stoletja.
Skladba J. S. Bacha. 
Skladba iz obdobja romantike ali skladba 20. ali 21. stoletja.  

Opombe:   
-    težavnostna stopnja obsega znanje po učnem načrtu, ki je predpisano za zaključeno nižjo stopnjo osnovnega glasbenega izobraževanja iz orgel;
-    program naj vsebuje vsaj eno polifono skladbo. 


HARMONIKA
Lestvice:
Ena durova in ena molova lestvica.
Etude:
Dve etudi - ena s poudarkom na desni, druga s poudarkom na levi roki.
Skladbe:
Polifona skladba, originalna skladba in ciklična skladba.

Op.: Program se lahko izvaja s standardnimi ali melodijskimi basi. Lestvice in ena od skladb se praviloma izvajajo na pamet. V primeru obsežnejših skladb, se lahko izvajata le dva od treh predlogov.

 

PETJE
1.    Skladba iz obdobja od 16. – 18. stol. (pesem ali antična arija).
2.    Slovenski samospev.
3.    Skladba po lastnem izboru. 
4.    Branje in interpretacija literarne predloge (na vpogled, izbor).            
5.    Pogovor s kandidatom.     

Opombe: Glasbeni program (1. - 3. točka) izvaja kandidat na pamet, v originalnem jeziku in ob spremljavi klavirja (v kolikor kandidat nima svojega korepetitorja, naj en teden pred izpitom pošlje notni zapis. Zaželeno je, da program ne presega 9 min. 

 

 

Modul C: JAZZ-ZABAVNA GLASBA

Jazz bobni

Etude: 
Dve etudi za mali boben (ena v 2/4 ali 4/4 in druga v 6/8), npr. Charles Wilcoxon.
Skladbe: 
Dve skladbi, ena swing, druga poljubna; npr. Brian Fullen - Play along. 


Jazz petje
Skladbe: 
Kandidat/-ka pripravi 3 skladbe; izvaja dve stilno različni skladbi, eno po lastnem izboru, eno po
izboru komisije; ena od prijavljenih skladb mora biti v swing ritmu.
Za inštrumentalno spremljavo poskrbijo člani komisije, če kandidat/-ka prinese note v odgovarjajoči tonaliteti (lead sheet), kandidat/-ka se lahko spremlja tudi sam/-a ali poje na posneto inštrumentalno podlago (na cd-ju ali USB) ali s seboj pripelje svojega korepetitorja. 

Komisija ocenjuje talent za jazz in zabavno glasbo (občutek za stil, intonacijo, ritem, interpretacijo, smisel za improvizacijo), obvladovanje osnov vokalne tehnike in zrelost oz. primernost glasu. 

Komisija lahko naknadno zahteva tudi izvid specialista foniatra.


Jazz klavir
Etude:
Ena etuda.
Skladbe:
Skladba J. S. Bacha.
Skladbe:  
Dve skladbi: jazz, pop, rock.
Sonate:
En stavek klasične sonate.                         Opombe: Improvizacija zaželena.

 

Jazz kitara
Lestvica in kadenca.
Klasična etuda.
Klasična skladba.
Dve jazz / zabavni skladbi (standarda, popevki, pop, rock, blues, …). Ena naj bo v počasnem, druga pa v hitrejšem tempu.
Branje iz lista.

Način izvedbe: 
a) solistično na kitari; 
b) ob spremljavi drugega inštrumenta (npr. kitare, klavirja, ...); 
c) skupaj s pripravljenim playbackom na CD-ju ali USB-ju.


Jazz trobenta
Lestvice in akordi: 
Durova lestvica po lastnem izboru z razloženim trozvokom. 
Etude:
Ena tehnična in ena melodična etuda.  
Po želji je lahko ena etuda tudi jazzovska (Snidero, Minzer). 
Skladba:
Skladba po lastni izbiri; lahko je jazzovska ali klasična. Skladbe ni potrebno igrati s klavirsko spremljavo.


Jazz pozavna
Lestvice in akordi: 
Durova lestvica čez dve oktavi z razloženim akordom po izbiri. 
Etude:
Ena tehnična etuda po lastnem izboru in ena melodična etuda po izboru.    
Skladbe:
1 jazz skladba oz. 1 jazz etuda, če je učenec morebiti že seznanjen s tem stilom / opcijsko. 


Jazz kontrabas in bas kitara
Lestvice in akordi: 
Lestvica po lastni izbiri čez dve oktavi, arco v celinkah, polovinkah, četrtinkah in osminkah v tempu med 100 in 110 za četrtinko. 
Etude:
Etudo po lastni izbiri, tudi arco.
Skladba:
Dva jazz standarda različnih karakterjev, kjer kandidat izvaja melodijo v ustreznem fraziranju in spremljavo skozi več chorusov. Standarda kandidat izvaja bodisi sam bodisi s spremljavo, ki je lahko bodisi posneta (music minus one, Aebersold ipd.) bodisi s korepetitorjem/-ji. 

Opombe:
Kandidatu je po potrebi lahko predložen tudi notni tekst v branje a vista.
Če ne gre drugače, lahko kandidat sprejemni izpit izvaja tudi na bas kitari.

 

Jazz saksofon
Lestvice in akordi: 
Durova lestvica po lastnem izboru z razloženimi akordi + D7.    
Molova lestvica po lastnem izboru z razloženimi akordi.    
Etude:
Klasična etuda po lastnem izboru. 
Jazzovska ena etuda (Niehaus, Fishman, Snidero) po lastnem izboru. 
Skladbe:
Jazzovska skladba (blues, standard) z improvizacijo.
Jazzovska skladba brez improvizacije (samo tema).

Igranje na prvi pogled – prima vista.
Dostopnost