Iskanje


Seznam profesorjev na Srednji glasbeni šoli

Priimek in ime e-pošta Predmeti
Anderl Krajter Irmgard irmgard.anderl@kgbl.si Oboa
Arnež Volčanšek Mateja mateja.arnez@kgbl.si Petje
Avsec Vitja vitja.avsec@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Avšič Janez janez.avsic@kgbl.si Kontrabas
Bajc Sonja sonja.bajc@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Bajt Mateja mateja.bajt@kgbl.si Kljunasta flavta
Bajuk Marcos marcos.bajuk@kgbl.si Komorna igra, Petje
Banko Jaka jaka.banko@kgbl.si Fizika
Bičanin Uroš uros.bicanin@kgbl.si Violina
Bičanin Zoran zoran.bicanin@kgbl.si Godalni orkester, Komorna igra, Violončelo
Bizjak Kotnik Betka betka.bizjak.kotnik@kgbl.si Dopolnilni predmet
Blažič Primožič Jasna jasna.blazic@kgbl.si Zgodovina glasbe
Bogolin Jože joze.bogolin@kgbl.si Komorna igra, Tolkala
Brank Žiga ziga.brank@kgbl.si Violina
Brecelj Veronika veronika.brecelj@kgbl.si Violina
Brence Jernej jernej.brence@kgbl.si Violina
Bucič Mladen mladen.bucic@kgbl.si Kitara, Kitarski ansambel
Bulajić Mihajlo mihajlo.bulajic@kgbl.si Rog
Contaldo Lorenzo lorenzo.contaldo@kgbl.si Fagot
Cvetko Damjana damjana.cvetko@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
Čopi Ambrož ambroz.copi@kgbl.si Zbor
Črnugelj Anton anton.crnugelj@kgbl.si Kitara
Dolgan Ana ana.dolgan@kgbl.si Slovenščina
Faganel Maja maja.faganel@kgbl.si Klavir - d.p.
Fele Gregor gregor.fele@kgbl.si Violončelo
Firšt Leon leon.first@kgbl.si Solfeggio
Firšt Leon leon.first@kgbl.si Solfeggio
Frank Nina nina.frank@kgbl.si Komorna igra, Orgle
Gaberc Anja anja.gaberc@kgbl.si Harfa
Gabrič Janez janez.gabric@kgbl.si Bobni - jazz
Gadzijev Sijavuš sijavus.gadzijev@kgbl.si Klavir
Garčević Koželj Edita edita.garcevic@kgbl.si Petje
Gartnar - Kastelic Aleksandra aleksandra.gartnar@kgbl.si Zgodovina glasbe
Glodić Veljko veljko.glodic@kgbl.si Klavir - jazz
Goričar Andrej andrej.goricar@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Grahek Matej matej.grahek@kgbl.si Flavta
Gričar Jan jan.gricar@kgbl.si Komorna igra, Saksofon
Hawlina Liza liza.hawlina@kgbl.si Flavta, Komorna igra
Horvat Tadej tadej.horvat@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Hren Fras Eva eva.hren@kgbl.si Kitara, Komorna igra
Hrup Božena bozena.hrup@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Hudnik Hermina hermina.hudnik@kgbl.si Korepeticije
Hudnik Milan milan.hudnik@kgbl.si Violončelo
Jarh David david.jarh@kgbl.si Komorna igra, Skupinska igra, Trobenta, Trobenta - jazz
Jašovec Uršula ursula.jasovec@kgbl.si Solfeggio
Jelačić Jasenka jasenka.jelacic@kgbl.si Flavta
Jevšnikar Matjaž matjaz.jevsnikar@kgbl.si Trobenta
Kac Pavel pavel.kac@kgbl.si Dopolnilni predmet, Kljunasta flavta, Oboa
Karba Andrej andrej.karba@kgbl.si Pozavna
Kastelic Milan milan.kastelic@kgbl.si Likovno snovanje
Klavžar Simon simon.klavzar@kgbl.si Komorna igra, Tolkala
Kocjančič Jana jana.kocjancic@kgbl.si Nemščina
Kosem Kotar Helena helena.kosem@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
Kosmač Andreja andreja.kosmac@kgbl.si Klavir, Korepeticije
Kostelec Cvitkovič Mojca mojca.kostelec@kgbl.si Angleščina
Košak Erik erik.kosak@kgbl.si Rog
mag. Košir Nataša natasa.kosir@kgbl.si Matematika
Košuta Gorjan gorjan.kosuta@kgbl.si Violina
Kotar Jože joze.kotar@kgbl.si Klarinet
Kotar Klemen klemen.kotar@kgbl.si Osnove improvizacije, Saksofon - jazz
Kovačič Janko janko.kovacic@kgbl.si Filozofija
Koželj Neža neza.kozelj@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Kraut Borut borut.kraut@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Krečič Aleksandra aleksandra.krecic@kgbl.si Petje - jazz
Krenker Marinka marinka.krenker@kgbl.si Angleščina, Nemščina
Krivokapić Igor igor.krivokapic@kgbl.si Druga konična glasbila, Komorna igra, Tuba
Krutilov Stanislav stanislav.krutilov@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Kubik de Habjanič Julieta julieta.kubik@kgbl.si Petje
Kuder Peter peter.kuder@kgbl.si Klarinet
Kulenović Slaven slaven.kulenovic@kgbl.si Klavir - d.p., Komorna igra, Simfonični orkester
Lazar Jana jana.lazar@kgbl.si Športna vzgoja
Laznik Oskar oskar.laznik@kgbl.si Saksofon, Saksofon - d.p.
Leben Klemen klemen.leben@kgbl.si Harmonika, Komorna igra
Lomovšek Kaja kaja.lomovsek@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta, Korepetitor s.p
Lunder Igor igor.lunder@kgbl.si Big Band, Kitara - jazz, Skupinska igra
Maček Alenka alenka.macek@kgbl.si Svetovalna delavka
Malahotky Haas Lidija lidija.malahotky@kgbl.si Klavir
Manček Mojca mojca.mancek@kgbl.si Knjižnica
Marković Zoran zoran.markovic@kgbl.si Kontrabas
Markun Andreja andreja.markun@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Marolt Darinka darinka.marolt@kgbl.si Geografija, Tajnik maturitetne komisije, Zgodovina
Matković Igor igor.matkovic@kgbl.si Glasbena tehnologija, Skupinska igra, Trobenta, Trobenta - jazz
Meljnikov Vasilij vasilij.meljnikov@kgbl.si Violina
Mlakar Maležič Darja darja.mlakar@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Mlaker Natalija natalija.mlaker@kgbl.si Geografija
Moder Jani jani.moder@kgbl.si Kitara - jazz
Muck Nanča nanca.muck@kgbl.si Petje - jazz
Novak Jerko jerko.novak@kgbl.si Kitara, Komorna igra
Paklar Nataša natasa.paklar@kgbl.si Flavta, Piccolo
Panjan Helena helena.panjan@kgbl.si Knjižnica
Pečar Koritnik Karmen karmen.pecar@kgbl.si Violončelo
Perigoj Tjaša tjasa.perigoj@kgbl.si Saksofon - jazz
Peter Krivokapić Katalin katalin.peter@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Peternel Marjan marjan.peternel@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Podlesek Janez janez.podlesek@kgbl.si Violina
mag. Podvornik Nuša nusa.podvornik@kgbl.si Psihologija, Psihologija osebnosti, učenja in plesa, Svetovalna delavka
Pogačnik Aleš ales.pogacnik@kgbl.si Psihologija
Pokeržnik Leon leon.pokerznik@kgbl.si Trobenta
Prednik Robert robert.prednik@kgbl.si Rog
mag. Prem Kolar Mateja mateja.prem.kolar@kgbl.si Harmonika, Komorna igra
Prešiček Laznik Nina nina.presicek@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
Pupis Lev lev.pupis@kgbl.si Saksofon
mag. Pustinek Rakar Katarina katarina.pustinek@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Rendla Aleš ales.rendla@kgbl.si Bobni - jazz
Repše Sanja sanja.repse@kgbl.si Komorna igra, Violončelo
Rihtarič Dejan dejan.rihtaric@kgbl.si Fagot
Rihter Matej matej.rihter@kgbl.si Trobenta
Rovtar Irena irena.rovtar@kgbl.si Flavta
Rožič Anja anja.rozic@kgbl.si Informatika, Matematika
Rublyova Ljudmyla ljudmyla.rublyova@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Rus Gregor gregor.rus@kgbl.si Kontrabas
Rus Nadja nadja.rus@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Saje Igor igor.saje@kgbl.si Kitara, Komorna igra
Semič Karmen karmen.semic@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Semič Bursać Ana ana.semic@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
Sešek Armin armin.sesek@kgbl.si Violina
Sever Jan jan.sever@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
Sevšek Šramel Tomaž tomaz.sevsek@kgbl.si Čembalo
Sladič Barbara barbara.sladic@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Smerkol Matevž matevz.smerkol@kgbl.si Kontrabas, Kontrabas - jazz, Osnove aranžiranja, Osnove improvizacije, Teorija jazza, Zgodovina jazza
Smolej Klemen klemen.smolej@kgbl.si Kitara - jazz
Smrdel Peter peter.smrdel@kgbl.si Kontrabas, Skupinska igra
Sodja Dušan dusan.sodja@kgbl.si Klarinet
Sojar Voglar Črt crt.sojar.voglar@kgbl.si Glasbeni stavek, Nauk o glasbi, Solfeggio
Sotler Wedam Maruša marusa.sotler.wedam@kgbl.si Biologija
Stanisavljević Milan milan.stanisavljevic@kgbl.si Klavir - d.p., Klavir - jazz
Šarc Matej matej.sarc@kgbl.si Oboa
Šavli Peter peter.savli@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Špacapan Ivan ivan.spacapan@kgbl.si Petje - jazz
Špragar Tatjana tatjana.spragar@kgbl.si Violina
Tafi Nina nina.tafi@kgbl.si Oboa
Tomac Metod metod.tomac@kgbl.si Rog
Ugrin Peter peter.ugrin@kgbl.si Viola, Viola d.p.
Vasle Tatjana tatjana.vasle@kgbl.si Petje
Vegelj Uroš uros.vegelj@kgbl.si Tuba
Vićentić Igor igor.vicentic@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Vidic Lesjak Helena helena.vidic@kgbl.si Solfeggio
Volčanšek Janko janko.volcansek@kgbl.si Petje
Vrabec Anže anze.vrabec@kgbl.si Klavir - d.p.
Zemljak Primož primoz.zemljak@kgbl.si Rog
Zgonc Rok rok.zgonc@kgbl.si Violina
Zidar Kos Karmen karmen.zidar.kos@kgbl.si Citre
Zorko Suzana suzana.zorko@kgbl.si Klavir
Zupan Andrej andrej.zupan@kgbl.si Klarinet, Klarinet d.p., Pihalni orkester
Zupan Damjana damjana.zupan@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Železnik Janoš janos.zeleznik@kgbl.si Slovenščina
Žgajner Vid vid.zgajner@kgbl.si Big Band, Pozavna, Pozavna - jazz