Iskanje


Preizkus nadarjenosti za šol. leto 2021/2022

Na organizacijski enoti Srednja glasbena in baletna šola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (v nadaljevanju OE SGBŠ)  se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene z Razpisom za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij.

Komisijo za preizkus, ki jo sestavljajo pedagogi OE SGBŠ  imenuje ravnatelj OE SGBŠ. Komisija je pri svojem delu in ocenjevanju samostojna. Komisija rezultate preizkusa takoj po izvršenem delu v pisni obliki odda pri svetovalni službi.

Kandidati se na uradni prijavnici k opravljanju preizkusa glasbene in plesne nadarjenosti prijavijo v roku, ki je določen v skladu z Rokovnikom za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij.

Preizkusi se opravljajo v terminu, ki je določenem v vsakoletnem Razpisu za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in Rokovniku za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij.

Za šolsko leto 2021-22 je na OE SGBŠ razpisanih 56 prostih mest za redne dijake in 56 prostih mest za vzporedne dijake.

Pomembne informacije

Preizkus nadarjenosti bo potekal 12. in 13. marca 2021 na Ižanski cesti 12. V primeru sprememb glede na epidemiološko sliko v državi boste obveščeni pod rubriko novice na naši spletni strani.

Kandidati, ki niste bili prisotni na tedenskih spletnih pripravah za preizkus nadarjenosti iz Nauka o glasbi, vabimo na spletne priprave, ki bodo potekale v soboto, 6. marca 2021 na aplikaciji Zoom od 10.00 – 11.30. Prisotnost je brezplačna. Obravnavali in vadili bomo vse vsebine sprejemnega preizkusa: ritmem, melodiko, teorijo, spominske melodične vzorce in zaznavo sozvočij. Priprave bo vodil Peter Šavli, prof. Podrobnejše informacije o izvedbi priprave, prijavi na predstavitev in primerih dobite na povezavi: 

http://www.kgbl.si/izvedba-priprav-iz-nog-za-preizkus-nadarjenosti.html  

 ROK ZA ODDAJO PRIJAVE ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA nadarjenosti in znanja je 4. marec 2021. Kandidati morajo prijavo oddati po navadni pošti na šolo, kjer želijo opravljati sprejemni preizkus. Prijavi predložijo tri kuverte, opremljene s kandidatovim naslovom bivališča ter znamkami. 

Prijava k opravljanju preizkusa glasbene nadarjenosti

Prijava k opravljanju preizkusa plesne nadarjenosti

Program sprejemnega preizkusa glasbene oz. plesne nadarjenosti

V kolikor kandidat nima svojega korepetitorja  in bi potreboval korepetitorja naše šole, prosimo, da napišete to na prijavnico za preizkus nadarjenosti in posredujete notno gradivo na elektronski naslov:  polona.cesarek@kgbl.si najkasneje do 4. 3. 2021. 

Obvezne skladbe na preizkusu nadarjenosti za določene inštrumente :

Obvezna skladba za jazz petje je podana v različnih tonalitetah.

Rokovnik vpisa na srednje šole za šol. leto 2021-22

Splošni del izboraževalnega programa umetniška gimnazija: povezava