Iskanje


Predmetnik Višje baletne šole

 

✏ Katalog znanj program BALET (Uradni list RS št. 6/2015) 

Predmetnik

MODUL, PREDMET Letnik Število kontaktnih ur Skupno št. ur študentskega dela Kreditne točke
    PR SV LV Skupaj    
         
               
KOMUNICIRANJE IN POSLOVANJE / obvezno prvi       168 510 17
Sporazumevanje, vodenje in poslovanje   36 24   60 150 5
Strokovna terminologija v francoskem jeziku   24 12 24 60 150 5
Informacijsko komunikacijska tehnologija   24   24 48 150 5
Praktično izobraževanje – komuniciranje in poslovanje           60 2
ZDRAVSTVENA PREVENTIVA PLESALCEV / obvezno prvi       48 180 6
Anatomija in fiziologija s teorijo gibanja   36   12 48 120 4
Praktično izobraževanje - zdravstvena preventiva plesalcev           60 2
GLASBA IN PLES / obvezno prvi       72 240 8
Teorija glasbe   24 12   36 90 3
Zgodovina plesa in glasbe   24 12   36 90 3
Praktično izobraževanje - glasba in ples           60 2
BALET 1 / obvezno prvi       156 510 17
Klasični balet   18   60 78 270 9
Repertoar   18   60 78 120 4
Praktično izobraževanje - balet 1           130 4
KOREOGRAFIJA / obvezno prvi       156 370 12
Osnove koreografije   18   60 78 120 4
Svetovni koreografski viri   18   60 78 150 5
Praktično izobraževanje - koreografija 1           90 3
PLESNE TEHNIKE / obvezno drugi       180 510 17
Karakterni in ljudski plesi   24   24 48 90 3
Starinski in družabni plesi   12   24 36 90 3
Duetni plesi   12   36 48 90 3
Sodobne plesne tehnike   12   36 48 120 4
Praktično izobraževanje - plesne tehnike           120 4
PSIHOLOGIJA / obvezno drugi       60 180 6
Psihologija osebnosti, učenja in plesa   42 18   60 120 4
Praktično izobraževanje - psihologija           60 2
PEDAGOŠKO DELO / obvezno drugi       84 280 9
Osnove pedagogike in didaktike   24 12   36 90 3
Metodika plesa in baleta   24 24   48 90 3
Praktično izobraževanje - pedagoško delo           100 3
BALET 2 / izbirno drugi       228 540 18
Klasični balet 2   36   84 120 210 7
Variacije in dueti   36   72 108 210 7
Praktično izobraževanje - balet 2           120 4
KOREOGRAFIJA 2 / izbirno drugi       228 510 18
Koreografska delavnica   36   84 120 210 7
Koreografija za otroke   36   72 108 210 7
Praktično izobraževanje - koreografija 2           120 4
Prosto izbirni predmet         48 150 5
Diplomsko delo           150

5

 

*Opombe:

 

  • oznake:

 

M – modul

P – predmet

D – druga sestavina študijskega programa

(praktično izobraževanje, diplomska naloga)

PR – predavanja

SV – seminarske vaje

LV – laboratorijske vaje

Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine študijskega progama (od D1 do D10).

 

Pojasnilo k predmetniku:

 

V drugem letniku je možna izbira v obsegu 18 KT, in sicer med moduloma M9 Balet 2 ali  M10 Koreografija 2.