Iskanje


Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje je pomemben del višješolskega študija, saj študentom omogoča prenos teoretičnih znanj in vsebin, pridobljenih v okviru šolskega izobraževanja, v resnično delovno okolje.

V skladu s predmetnikom višješolskega študijskega programa BALET študenti opravijo 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku.

Uspešno opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za vpis v 2. letnik oz. zaključek študija. Praktično usposabljanje lahko poteka čez vse leto ali pa strnjeno ob koncu vsakega študijskega leta in je določeno z Letnim delovnim načrtom.

Praktično izobraževanje v okviru študija na Višji baletni šoli poteka v SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor Opera in balet, v okviru baletnih oddelkov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Konservatorija za glasbo in balet Maribor ter delodajalcev s področja plesa, baleta in zdravstvene preventive. 

Študentje z vsaj tremi leti delovnih izkušenj, lahko zaprosijo za priznavanje praktičnega izobraževanja. Vlogo oddajo na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi prilogami. Vloge za priznavanje praktičnega izobraževanja obravnava študijska komisija. Praktično izobraževanje se v celoti prizna študentom, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja, za katerega se izobražujejo, delno pa tistim, ki imajo vsaj 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj.  Podrobnejša navodila o poteku oz. priznavanju praktičnega izobraževanja so na voljo na spletni strani šole pod zavihkom Obrazci in pravilniki.

Objavljamo aktualne Teme seminarskih nalog za predmet Praktično izobraževanje v študijskem letu 2022/23.