Iskanje


Obrazci in pravilniki

 

Med ljubeznijo in poklicem. Sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana

 

PRAVILNIKI v času COVID-19

Izjava študenta pred vstopom v šolo

Načrt za izpeljavo predavanj, vaj in izpitov na Višji baletni šoli v času epidemije in upoštevanju ukrepov za zajezitev koronavirusa ­­­­­

Načrt za izpeljavo predavanj, vaj in izpitov na Višji baletni šoli v času epidemije in upoštevanju ukrepov za zajezitev koronavirusa ­­­­­ - dopolnitve za zastavljena predavanja in izpite (januar 2021)

Načrt za izpeljavo predavanj, vaj in izpitov na Višji baletni šoli za študijsko leto 2020/2021, prilagojeno trenutni epidemiološki situaciji

Pravila za opravljanje izpitov na daljavo

Pravila o spremembah in dopolnitvah višješolskega študijskega programa Balet glede načinov in oblik izvajanja študija ter obveznih načinov ocenjevanja znanja za študijsko leto 2019/2020

 

OBRAZCI IN VLOGE

Izpitna prijavnica - 2021/2022

Vloga za priznavanje izpita

Vloga za priznavanje z delom pridobljenega znanja -neformalno pridobljeno znanje

Vloga za priznavanje praktičnega izobraževanja

 

DOKUMENTACIJA VBŠ

Pravila za opravljanje delnih izpitov

Merila za priznavanje znanja

Merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj študentom

Pravila o disciplinski odgovornosti študentov

Pravila o spremembah in dopolnitvah višješolskega študijskega programa balet glede načinov in oblik izvajanja študija ter obveznih načinov ocenjevanja znanja za študijsko leto 2019/2020, dopolnjeno za 2020/2021

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018

Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019

Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020

Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021

Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022

Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023

Dolgoročni razvojni program Višje baletne šole 2020 - 2025

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana"

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Navodila za izvajanje praktičnega izobraževanja

Vloga za priznavanje praktičnega izobraževanja

Poročilo mentorja o praktičnem izobraževanju

Poročilo študenta o praktičnem izobraževanju

Evidenca opravljenih ur praktičnega izobraževanja

Navodila za izdelavo seminarske naloge

 

DIPLOMSKO DELO IN DIPLOMSKI IZPIT

Pravilnik o diplomiranju

Navodila za izdelavo diplomskega dela

Prijava teme diplomskega dela_OBR_D1

Dispozicija diplomskega dela_OBR_D2

Osnutek diplomskega dela_OBR_D3

Potrdilo o ustreznosti diplomskega dela_OBR_D4

Prijava diplomskega izpita_OBR_D5

Merila za določanje končne ocene diplomskega izpita

 

ZAKONODAJA

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)

Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje

Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah

Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju

Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole

 

ZANIMIVE POVEZAVE:

 

Slovenski baletni portal

SNG Opera in balet Ljubljana

Opera in balet SNG Maribor

Zavod EN-KNAP Ljubljana​


Tuje umetniške šole:

Royal Academy of Dance (RAD)

Juilliard

Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје)

Madžarska plesna akademija (Magyar Táncmuvészeti Egyetem)

Les Ballets de Monte-Carlo  

Tanz Akademie Zürich

Codarts Rotterdam

 

Zanimive publikacije:

Dance Europe Magazine

International Association for Dance Medicine & Science / Journal of Dance Medicine and Science (IADMS)

American Ballet Theater – ballet glossary

Dance Teacher Magazine

 

Uporabne podporne tehnike:

Aleksander Technique

Franklin Method

 

Uporabne plesne tehnike:

Gaga Dance

Graham Technique​

Forsythe Choreographic

Cunningham Technique