Iskanje


Izpiti

PREDMETNI IZPITI

Za opravljanje vsakega izmed izpitov so tekom študijskega leta na voljo trije izpitni roki.

Izpiti se odvijajo v izpitnem obdobju, skladno z letnim delovnim načrtom in izobraževalnim programom na način, da lahko študent do izteka študijskega leta izpolni vse obveznosti, ki so potrebne za napredovanje v višji letnik. Termini opravljanja izpitov so objavljeni na spletni strani Višje baletne šole vsaj 30 dni vnaprej.

Študent lahko pristopi k izpitu, ko ima opravljene vse obveznosti, določene s študijskim programom.

Za prijavo na izpit je potrebno oddati prijavnico, in sicer najkasneje 5 dni pred objavljenim izpitnim rokom. Odjava od izpita je mogoča najkasneje 3 dni pred objavljenim izpitnim rokom. Če se študent od izpita ne odjavi in na izpitu ni prisoten, se šteje, kot da je bil izpitni rok izkoriščen.

Prijavnico je mogoče oddati osebno v referatu šole ali po elektronski pošti na e-naslov: referat.vbs@kgbl.si.


PREDMETNI IZPITNI ROKI 2022/2023

 

1. izpitno obdobje: 13. 2. 2023 – 31. 3. 2023

2. izpitno obdobje: 5. 6. 2023 – 13. 7. 2023

3. izpitno obdobje: 28. 8. 2023 – 22. 9. 2023

 

PREDMET

obvezen način ocen.

1. izpitni rok

2. izpitni rok

3. izpitni rok

Karakterni in ljudski plesi

izdelek oz. storitev in zagovor

 

 

 

 

Starinski plesi

izdelek oz. storitev in zagovor

 

Delni izpit:

3. 3. 2023 ob 16.00

 

 

Duetni plesi

izdelek oz. storitev in zagovor

 

 

 

 

Sodobne plesne tehnike

 

izdelek oz. storitev in zagovor

 

 

 

 

Psihologija osebnosti, učenja in plesa

 

ustno

 

 

 

Osnove pedagogike in didaktike

 

ustno

14. 2. 2023 ob 14.30

 

 

Metodika plesa in baleta

 

izdelek oz. storitev in zagovor

 

Delni izpit:

25. 1. 2023 ob 9.00 ✔

 

 

Klasični balet 2

 

 

 

nastop

 

 

 

Variacije in dueti

 

 

 

nastop

 

 

 

Koreografska delavnica

 

izdelek oz. storitev in zagovor

 

 

 

 

Koreografija za otroke

 

izdelek oz. storitev in zagovor,

nastop

 

 

 

Praktično izobraževanje

 

izdelek oz. storitev in zagovor,

nastop

28. 3. 2023 ob 8.30

5. 6. 2023  ob 8.30

5. 9. 2023 ob 8.30

 


Ravnateljica lahko v skladu s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja na višji strokovni šoli (Ur. l. RS št. 71/2009) iz utemeljenih razlogov določi izredne izpitne roke.

Oblika in izpeljava izpita je v času COVID-19 prilagojena. O podrobnostih so študenti obveščeni s strani predavateljev in vodstva. 


Seminarske naloge

Objavljamo aktualne Teme seminarskih nalog za predmet Praktično izobraževanje v študijskem letu 2022/23.


DIPLOMSKI IZPITI v letu 2022/2023

 

1. obdobje: 7. 11. 2022 – 18. 11. 2022

2. obdobje: 6. 2. 2023 – 17. 2. 2023

3. obdobje: 5. 6. 2023 – 15. 6. 2023

4. obdobje: 6. 9. 2023 – 15. 9. 2023

Rok za prijavo na diplomski izpit in oddajo diplomskih nalog v referat je tri tedne pred začetkom posameznega diplomskega izpitnega obdobja.

 

Predlogi tem za diplomsko delo 2021/22

Teme za diplomska dela za študijsko leto 2022/2023 so v pripravi...

Objavljene so teme za diplomska dela v študijskem letu 2021/22.