Iskanje


Izpiti za občane na glasbeni šoli

 

Privatni izpiti za občane bodo  28. 6. - 30. 6. 2021

Prijave je potrebno skladno s pravili o opravljanju privatnih izpitov oddati v tajništvu OE Glasbene šole, Vegova 7, ali oddati po pošti, do 14. junija 2021.

Prijavite se z izpolnjeno prijavnico za opravljanje privatnega izpita, ki jo najdete tukaj ali dobite v tajništvu OE Glasbena šola, Vegova 7, Ljubljana.

Morebitna odjava mora biti pisno vložena vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita.

 

Cena za opravljanje privatnega izpita:

  • inštrument ali nauk o glasbi/solfeggio: 42,00 EUR

  • inštrument in nauk o glasbi: 63,00 EUR

  •  izpit za dva razreda: 63,00 EUR (inštrument ali nauk o glasbi/solfeggio)

  •  izpit za dva razreda: 72,00 EUR (inštrument in nauk o glasbi/solfeggio)

  •  PLES (balet/sodobni ples): 21,00 EUR

  • Nauk o glasbi pri plesu: 42,00 EUR 

  • PLES (balet/sodobni ples) in nauk o glasbi: 63,00 EUR

PREDVIDENA SNOV ZA PREDMETA NOG IN SOLFEGGIO

Vse informacije o poteku izpita in obrazec (»Prijavnica k izpitu«, DZS-obr. 1,93) prejme prijavljeni kandidat po pošti.