Iskanje


Izpiti za učence, ki niso vpisani v glasbeno šolo

Privatni izpiti za občane bodo  28. 6. - 30. 6. 2021

Prijave je potrebno skladno s pravili o opravljanju privatnih izpitov oddati v tajništvu OE Glasbene šole, Vegova 7, ali oddati po pošti, do 14. junija 2021.

Prijavite se z izpolnjeno prijavnico za opravljanje privatnega izpita, ki jo najdete tukaj: individualna prijavaskupinska prijava ali dobite v tajništvu OE Glasbena šola, Vegova 7, Ljubljana.

Morebitna odjava mora biti pisno vložena vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita.

PRAVILNIK

Cena za opravljanje privatnega izpita znaša:

  • PLES (balet/sodobni ples)21,00 EUR

  • NAUK O GLASBI pri PLESU: 42,00 EUR

  • PLES (balet/sodobni ples) in NAUK O GLASBI: 63,00 EUR

Vse informacije o poteku izpita in obrazec (»Prijavnica k izpitu«, DZS-obr. 1,93) prejme prijavljeni kandidat po pošti.