Iskanje


Splošni pogoji in pravila tekmovanja

1.      Mednarodno tekmovanje EMONA 2023 se bo odvijalo na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani od 16.01. do 21.01.2023.

 
2.      Tekmovanje mladih pihalcev je namenjeno solistom, ki so še del izobraževalnega procesa.

 
3.      Discipline tekmovanja so: flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot.

 
4.      Tekmovalci se delijo v štiri starostne kategorije (kat.):
•    I. kat.: rojeni leta 2010 ali mlajši,
•    II. kat.: rojeni leta 2008 ali mlajši,
•    III. kat.: rojeni leta 2006 ali mlajši,
•    IV. kat.: rojeni leta 2004 ali mlajši.
 
5.      V I. in II. kategoriji glasbeniki tekmujejo ločeno glede na instrument, v III. in IV. kategoriji pa vsi instrumenti tekmujejo med seboj.

 
6.      Rezultati tekmovanja bodo objavljeni po končanem nastopu zadnjega tekmovalca v posamezni kategoriji. Objavljeni bodo na oglasni deski, na spletni strani tekmovanja ter na Facebook profilu KGBL. 

 
7.      Tekmovalci skladbe igrajo obvezno iz originalnih partitur.

 
8.      Repeticije se izvajajo kot predpisano oz. po lastni presoji, če bi sicer dolžina presegla predpisano minutažo. Pri cikličnih skladbah se v izbirnem programu lahko izvajajo posamezni stavki, če bi sicer dolžina presegala predpisano minutažo.

 
9.  Vrstni red izvajanja skladb kandidat izbere sam.
 

10.  Note obveznih skladb za I. in II. kategorijo brez klavirskega parta bodo kot delovni material objavljene na spletni strani tekmovanja od 11. septembra 2022 dalje.

 
11.  Vrstni red tekmovalcev je v vseh etapah urejen po abecednem vrstnem redu priimka od črke E naprej.
 
12.  Za nastop na tekmovanju bo možno najeti uradnega korepetitorja. 

 

13.  Prijave se odprejo 15. septembra 2022. Rok za prijavo na tekmovanje je 5. december 2022.

 
14.  Prijavnina znaša 70€. Organizator bo po zaključku prijav posredoval račun za plačilo kotizacije, ki jo bo potrebno poravnati v predpisanem roku.

 
15.  Prijava je možna izključno preko spleta. Ob prijavi je potrebno obvezno priložiti skenirane note obveznih skladb v .pdf formatu.

 
16.  V primeru prevelikega števila prijavljenih se upošteva vrstni red prijav.

 
17.  V primeru odpovedi prijavnine ne vračamo.
 
18.  Tekmovanje je javno. Organizator si pridržuje pravico do avdio-vizualnega snemanja in prenosa tekmovanja. 

 
19.  Tekmovalci ob prijavi na tekmovanje Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana dovoljujejo snemanje tekmovalnega nastopa ter objavo in obdelavo podatkov in pridobljenega materiala izključno z namenom objave rezultatov in promoviranja festivala EMONA 2023.