Iskanje


Splošni pogoji in pravila festivala

1. EMONA festival 2022 je odprt za javnost, organizator si pridržuje pravico do avdio-vizualnega snemanja in prenosa nastopov.

2. Udeleženci ob prijavi na aktivnosti EMONA festivala Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana dovoljujejo snemanje, objavo in obdelavo podatkov. Pridobljeni material se bo uporabil izključno z namenom organizacije, obveščanja in promocije EMONA festivala 2022.

3. Podpisano soglasje je potrebno poslati organizatorju po elektronski pošti skupaj s prijavo na delavnico ali mojstrski tečaj.

4. S prijavo udeleženec potrjuje, da sprejema navedene pogoje EMONA festivala 2022.

5. Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti.

6. Za udeležence delavnice, ki izvajajo samotestiranje s testi HAG v skladu z določili 8. člena odloka (samotestiranje v osnovni šoli) se šteje, da izpolnjujejo pogoj PCT za udeležbo v glasbeni šoli in obšolskih dejavnostih.

7. Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih Konservatorija.

8. Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za učence glasbene šole pri pouku pihal.

SOGLASJE ZA UDELEŽBO