Iskanje


Splošni pogoji in pravila festivala

1. Festival EMONA je odprt za javnost, organizator si pridržuje pravico do avdio-vizualnega snemanja in prenosa nastopov.

2. Udeleženci ob prijavi na aktivnosti Festivala EMONA Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana dovoljujejo snemanje, objavo in obdelavo podatkov. Pridobljeni material se bo uporabil izključno z namenom organizacije, obveščanja in promocije Festivala EMONA 2020.

3. Starši v času poteka Festivala EMONA poskrbijo za spremstvo svojih otrok na delavnici.

4. S prijavo udeleženec potrjuje, da sprejema navedene pogoje Festivala EMONA 2020.

5. Podpisano soglasje je potrebno poslati organizatorju po elektronski pošti skupaj s prijavo na delavnico ali mojstrski tečaj.