Iskanje


Diploma

 

Višja baletna šola organizira izobraževanje za pridobitev strokovnega naslova Višji baletni plesalec/ Višja baletna plesalka.

Za pridobitev navedenega strokovnega naslova mora kandidat opraviti vse obveznosti, določene s študijskim programom, in uspešno opraviti diplomski izpit.Študent/-ka z diplomskim delom in zagovorom slednjega izkaže strokovno usposobljenost za opravljanje del in nalog s področja študijskega programa Balet ter sposobnost poglobljene teoretične in praktične obravnave izbranih vsebin s področja študijskega programa.

Pogoji in postopki izbire in prijave teme diplomskega dela, izdelave in oddaje diplomskega dela ter izvedbo opravljanja diplomskega izpita določa Pravilnik o diplomiranju

Pri pripravi diplomskega dela in zagovora so vam v pomoč tudi Navodila, ki vas vodijo skozi predpisano strukturo ter tehnične vidike diplomskega dela, kot tudi čez pravila navajanja virov.

 

Za diplomske izpite bodo v študijskem letu 2022/2023 na voljo štiri obdobja:

1. obdobje: 7. 11. 2022 – 18. 11. 2022

2. obdobje: 6. 2. 2023 – 17. 2. 2023

3. obdobje: 5. 6. 2023 – 15. 6. 2023

4. obdobje: 6. 9. 2023 – 15. 9. 2023

Rok za prijavo na diplomski izpit in oddajo diplomskih nalog v referat je tri tedne pred začetkom posameznega diplomskega izpitnega obdobja.

 

 

Teme diplomskega dela

Temo oziroma področje obravnave diplomskega dela praviloma predlaga študent skupaj z izbranim mentorjem, predavateljem višje šole ali mentorjem praktičnega izobraževanja.

Temo diplomskega dela lahko predlaga tudi predavatelj višje šole ali inštitucija, ki sodeluje z Višjo baletno šolo. 

Teme za diplomska dela za študijsko leto 2022/2023 so v pripravi...

Objavljene so teme za diplomska dela v študijskem letu 2021/22.