Iskanje


Aktualna obvestila

 

➤ Strokovni članek naše študentke Selme Dedić,

objavljen na Slovenskem baletnem portalu 

 

Povezava: https://www.baletniportal.si/danski-romanticni-balet-pod-okriljem-bournonvilla/

Vabljeni k branju!

 


➤ On-line predavanje "Giselle"

Višja baletna šola organizira on-line predavanje na temo baleta »GISELLE« v sredo, 18. oktobra 2023 od 16h. Predavanje bo izvedla profesorica Snežana Filipovska iz Skopja, Severna Makedonija. Upokojena profesorica, bivša plesalka in bivša direktorica teatra v Skopju, ki je že naša stalna gostja, se v tem obdobju intenzivno ukvarja s pisanjem knjig s področja baletne umetnosti in analize baletnih kompozicij. V predavanju GISELLE bo predstavila omenjeni balet kot primer čudovite skladnosti med sestavnimi komponentami v baletni umetnosti (scenarij, glasba in koreografija).

Vabljeni ste, da se nam pridružite na spodnjem liknu, predavanja bo potekalo v srbohrvaščini in bo predvidoma trajalo 60 min.

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/92859334212

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

➤ Seminar "Pomen celovite gibalne funkcije za plesalce"

(Program uvrščen v Katis, predavateljici Nina Ogrinc, Monika Pavlović)

Seminar bo potekal na KGBL v soboto, 21. oktobra 2023 od 9h – 16.30h.

O podrobnem razporedu bodo udeleženci še obveščeni.


➤ 2. vpisni rok

Obveščamo vas, da so na voljo še prosta vpisna mesta za vpis v višješolski študijski program balet. 

Prijava poteka preko spletne strani Višješolske prijavne službe od 25. 8. - 31. 8. 2023.

Prosta mesta:

Redni študij: 13

Izredni študij: 8

Dodatna mesta, redni študij: 0


➤ POLETNI DELOVNI ČAS

Obveščamo vas, da smo v času poletnih počitnic dosegljivi:

četrtek, 20. 7. 2023: 8.30 – 12.00

petek, 21. 7. 2023: 8.30 – 12.00

ter v mesecu avgustu od 7. 8. 2023 v času uradnih ur.

 

Info: referat.vbs@kgbl.si

Lepo poletje vam želi Višja baletna šola!

 


➤ VPIS 

 

1. ROK:

Vabljeni k vpisu v višješolski študijski program balet ➟ plakat

Prijava poteka preko spletne strani Višješolske prijavne službe od 20. 2. - 17. 3. 2023.

Sprejemni izpiti bodo dne 4. 7. 2023 na KGBL, VBŠ.

Vpis bo potekal dne 18. 8. 2023 od 9.00 - 12.00 ure v pisarni VBŠ.

Na spletni strani Višješolske prijavne službe lahko pridobite tudi ostale informacije o vpisu.

 

2. ROK:

Vabljeni k vpisu v višješolski študijski program balet ➟ plakat

Prijava poteka preko spletne strani Višješolske prijavne službe od 25. 8. - 31. 8. 2023.

Sprejemni izpiti bodo dne 14. 9. 2023 na KGBL, VBŠ.

Vpis bo potekal dne 26. 9. 2023 od 9.00 - 12.00 ure v pisarni VBŠ.

Na spletni strani Višješolske prijavne službe lahko pridobite tudi ostale informacije o vpisu.

 

NAKNADNI ROK:

Prijava poteka preko spletne strani Višješolske prijavne službe od 25. 9. - 29. 9. 2023.

Na spletni strani Višješolske prijavne službe lahko pridobite tudi ostale informacije o vpisu.

 


➤ Vabilo na zagovor diplomskega izpita:

- Sara Žervanov, 7. 6. 2023 ob 11.30


➤ Poletna plesna šola 2023, Ljubljana, 26. junij – 1. julij 2023

➥ Urnik

➥ Prijavnica

Več informacij o delavnicah, lokacijah ter šolninah na povezavi: Poletna plesna šola 2023.


➤ Odprta vrata VBŠ

Vse zainteresirane mlade plesalce vabimo, da se nam pridružijo od ponedeljka, 22. 5. 2023 do petka, 2. 6. 2023 na Višji baletni šoli in dobijo vtis o dogajanju na šoli.

Zainteresirani se v naslednjih dveh tednih lahko pridružite kateremukoli predmetu po urniku (urnik je objavljen na naši spletni strani) in aktivno sodelujete, kjer študijski proces to omogoča. V nasprotnem primeru sede opazujete proces dela. Pri aktivnem sodelovanju prosimo, da uporabljate ustrezno opremo. Prosimo tudi, da se na začetku pouka predstavite predavatelju. Veseli vas bomo!  

OdPleši ViŠje!

 


 

➤ Opus 2023

Naša študentka Anja Firicki se je s plesno točko "Ko sem bila velika" udeležila 31. državnega tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev Opus - plesna miniatura 2023. 

Iskreno čestitamo Anji Firicki za srebrno priznanje v skupini Solo L.

 


 ­­­­­RAZPIS za pridobitev naziva predavatelj/-ica na Višji baletni šoli Ljubljana

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR.l. RS, št. 86/2004, 100/2013) ter 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje strokovne šole (UR.L RS, št. 76/2014)

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana VIŠJA BALETNA ŠOLA objavlja RAZPIS za pridobitev naziva PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za naslednje predmete:

Sodobne plesne tehnike

 • zahtevana znanja s področja baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Osnove koreografije

 • zahtevana znanja s področja koreografije ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Svetovni koreografski viri

 • zahtevana znanja s področja koreografije ali plesa možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI).

Pogoji:

Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole izpolnjevati vse pogoje skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ( Ur. L. RS, št. 86/04, 100/13) ter Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 76/14) in sicer:

- imeti morajo ustrezno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje oz. raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visokošolsko izobraževanje ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje ustrezne smeri, skladno s Pravilnikom o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 35/11)

- tri leta delovnih izkušenj ter

- dokazila o vidnih dosežkih na strokovnem in izobraževalnem področju, skladno s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole ( Ur. l. RS, 76/14)

Prijavi za razpis je potrebno priložiti:

 • življenjepis (Europass)
 • dokazila o pridobljeni izobrazbi
 • dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj
 • dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili iz 2. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole, in sicer najmanj:

a) dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in

b) dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela

 • podpisano izjavo, v kateri kandidat navede predmete, za katere želi biti imenovan

Informacije o postopku za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol s pripadajočimi obrazci so dostopne tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

http://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/12590/dovoljenje/12585/prikaziDovoljenje/

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/strokovni-svet-republike-slovenije-za-poklicno-in-strokovno-izobrazevanje/

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh od objave razpisa na naslov:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

OE Višja baletna šola

Ižanska cesta 12

1000 Ljubljana

S pripisom Razpis za pridobitev naziva predavatelj

Prijavljeni kandidati s popolno vlogo na razpis za pridobitev naziva predavatelj bodo o podelitvi naziva obveščeni skladno z 10. členom Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole ( Ur. l. RS, št. 76/2014) najkasneje v 30 dneh od predložitve popolne vloge.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 059 074 309, 041 419 145 ali elektronskem naslovu tina.hribar@kgbl.si.

Ljubljana, 21. februar 2023  


➤ Informativni dan 

Vabimo vas na informativni dan za Višjo baletno šolo, ki bo potekal:

- v petek, 17. 2. 2023 ob 11.00 uri (v živo na šoli, učilnica 146) in 16.30 uri (on line, preko Zoom povezave), 

- v soboto, 18. 2. 2023 ob 11.00 uri (v živo na šoli, učilnica 146).


➤ Voščilo

Višja baletna šola vam želi lepe praznike ter obilo zdravja in veselja v letu 2023! 

Your Holiday GIF Guide to Spice Up Your Holiday Emails | AWeber


➤ Vpis v program balet

Vpis na Višjo baletno šolo se odvija vsaki dve leti.

Naslednji vpis v 1. letnik Višje baletne šole bo potekal v letu 2023/2024 preko Višješolske prijavne službe.


➤ Vabilo na zagovor diplomskega izpita:

- Kristina Aleksova Zavašnik: 6. 6. 2022 ob 12:00


➤ Poletna plesna šola 2022, Ljubljana, 27. junij – 2. julij 2022

Poletna plesna šola JSKD+VBŠ se približuje! Plešite z nami!

BALET I, PBT, REGENERACIJA - Zala Pezdir

BALET II, REPERTOAR II - Melinda Szitt

BALET III, REPERTOAR III - Szilárd Macher

KOREOGRAFSKA DELAVNICA I, II, III -Tanja Pavlič

Prijave po ugodni ceni do 25.5.2022!

Več: https://www.jskd.si/ples/izobrazevanje/sezona_2021_22/poletna_plesna_22/uvod_poletna_plesna_22.htm


➤ Opus 2022

Naši študentki Selma Dedić in Anja Firicki sta sodelovali na 30. državnem tekmovanju Opus - plesna miniatura 2022 in dosegli izjemen uspeh. Iskreno čestitamo Anji Firicki za 2. mesto in Selmi Dedić za 3. mesto v skupini Solo L.


➤ Razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica na Višji baletni šoli

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR.l. RS, št. 86/2004, 100/2013) ter 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje strokovne šole (UR.L RS, št. 76/2014)

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana VIŠJA BALETNA ŠOLA objavlja RAZPIS za pridobitev naziva PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za naslednje predmete:

Sodobne plesne tehnike

 • zahtevana znanja s področja baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Koreografske delavnice

 • zahtevana znanja s področja koreografije, baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Koreografija za otroke

 • zahtevana znanja s področja koreografije, baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)
 •  

Pogoji:

Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole izpolnjevati vse pogoje skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ( Ur. L. RS, št. 86/04, 100/13) ter Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 76/14) in sicer:

- imeti morajo ustrezno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje oz. raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visokošolsko izobraževanje ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje ustrezne smeri, skladno s Pravilnikom o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 35/11)

- tri leta delovnih izkušenj ter

- dokazila o vidnih dosežkih na strokovnem in izobraževalnem področju, skladno s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole ( Ur. l. RS, 76/14)

Prijavi za razpis je potrebno priložiti:

 • življenjepis (Europass)
 • dokazila o pridobljeni izobrazbi
 • dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj
 • dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili iz 2. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole, in sicer najmanj:

a) dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in

b) dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela

 • podpisano izjavo, v kateri kandidat navede predmete, za katere želi biti imenovan

 

Informacije o postopku za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol s pripadajočimi obrazci so dostopne tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

http://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/12590/dovoljenje/12585/prikaziDovoljenje/

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/strokovni-svet-republike-slovenije-za-poklicno-in-strokovno-izobrazevanje/

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh od objave razpisa na naslov:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

OE Višja baletna šola

Ižanska cesta 12

1000 Ljubljana

S pripisom Razpis za pridobitev naziva predavatelj

 

Prijavljeni kandidati s popolno vlogo na razpis za pridobitev naziva predavatelj bodo o podelitvi naziva obveščeni skladno z 10. členom Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole ( Ur. l. RS, št. 76/2014) najkasneje v 30 dneh od predložitve popolne vloge.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 059 074 309, 041 419 145 ali elektronskem naslovu tina.hribar@kgbl.si.

Ljubljana, 20. januar 2022

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

➤ Vabilo na zagovor diplomskega izpita:

- Mircea Albert Golescu: 8. 12. 2021 ob 10:00

- Liza Podjavoršek: 8. 12. 2021 ob 11:00

- Igor Čupković: 8. 12. 2021 ob 13:30


➤ Samotestiranje za študente -  11. november 2021

Od 17. 11. 2021 se samotestiranje za študente izvaja 3x tedensko.

Odlok, ki ga je sprejela Vlada RS je objavljen v Uradnem listu št. 177/21.


➤ Samotestiranje za študente - 1. november 2021

S 1. 11. 2021 velja nov odlok, ki ga je sprejela Vlada RS dne 27. 10. 2021. 

Samotestiranje študentov se izvaja dvakrat tedensko. Študenti so upravičeni do 10 testov HAG za samotestiranje.

Samotestiranje za študente se bo izvajalo na šoli vsak ponedeljek od 11.15 – 11.45 oziroma pred začetkom pouka in vsako sredo, 15 minut pred začetkom pouka v prostoru na koncu baletnega oddelka (zadnji, zasilni izhod).


➤ Uvodni sestanek za študente Višje baletne šole

(1. in 2. letnik) bo v petek, 1. 10. 2021 ob 9.00 v predavalnici št. 146 (1. nadstropje).

Na sestanku boste prejeli urnik in vse informacije, ki se nanašajo na študijski proces v študijskem letu 2021/22.

Veselimo se novih začetkov!


➤ Vpis v 1. letnik višješolskega programa Balet za kandidate sprejete v drugem prijavnem roku bo potekal v referatu Višje baletne šole (pisarna VBŠ): 

     - v ponedeljek, 27. 9. 2021 od 10.00 - 12.00,

      - v torek, 28. 9. 2021 od 10.00 - 12.00 - za tuje študente.


➤ Samotestiranje za študente

Da bo na naši šoli delo potekalo nemoteno in da ostanemo čimbolj zdravi, je potrebno upoštevati ukrepe za zajezitev koronavirusa, kar predstavlja tudi izpolnjevanje PCT pogojev: P- potrdilo o prebolevnosti, C- potrdilo o cepljenju, T – potrdilo testiranja s testi HAG ne starejše od 48 ur, PRC ne starejše kot 72 ur ali samotestiranje na šoli.

V primeru samotestiranja, študenti prevzamete komplete za samotestiranje v lekarni (potrebna je kartica ZZZS, osebni dokument in potrdilo o vpisu). Nove komplete lahko prevzamete 5 dni pred novim mesecem.

Samotestiranje za študente se bo izvajalo na šoli vsak ponedeljek od 11.15 – 11.45 oziroma pred začetkom pouka v prostoru na koncu baletnega oddelka (zadnji, zasilni izhod).

O podrobnostih in spremembah boste študenti obveščeni po e-pošti.

OdPlešimo ViŠje in ostanimo zdravi!


➤ 2. vpisni rok, program BALET

Obveščamo vas, da je na voljo je še nekaj prostih mest.

Prosta vpisna mesta:

- redni študij: 16

- izredni študij: 8

Preizkus posebne nadarjenosti iz baleta bo potekal dne 14. 9. 2021 ob 9.00 uri v prostorih Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.


➤ Vabilo na zagovor diplomskega izpita:

- Antonija Novotny: sreda, 7. 7. 2021 ob 9.00

Tihe Ivnik: torek, 29. 6. 2021 ob 14.30


➤ Poletna plesna šola 2021

Tudi letos bomo v sodelovanju z JSKD organizirali Poletno plesno šolo z bogatim programom. 

Delavnice bodo potekale v prostorih Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Športni dvorani Tabor 

od 28. junija – 3. julija 2021.

Naj se POLETna PLES(na) šola 2021 začne!

Prijave in več informacij: Poletna plesna šola 2021


➤ Seminar za balet, prof. Leo Mujić 

28. 6.–3. 7. 2021
15.00–16.30, 5. in 6. razred

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12, Ljubljana

Več informacij: Seminar za balet


­­­­­RAZPIS za pridobitev naziva predavatelj/-ica na Višji baletni šoli Ljubljana

 

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR.l. RS, št. 86/2004, 100/2013) ter 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje strokovne šole (UR.L RS, št. 76/2014)

 

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana VIŠJA BALETNA ŠOLA objavlja RAZPIS za pridobitev naziva PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za naslednje predmete:

Duetni ples

 • zahtevana znanja s področja baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Karakterni in ljudski plesi

 • zahtevana znanja s področja baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Starinski plesi

 • zahtevana znanja s področja baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Anatomija in fiziologija s teorijo gibanja

 • zahtevana znanja s področja medicine ali zdravstva ali kineziologije

 

Pogoji:

Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole izpolnjevati vse pogoje skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ( Ur. L. RS, št. 86/04, 100/13) ter Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 76/14) in sicer:

- imeti morajo ustrezno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje oz. raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visokošolsko izobraževanje ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje ustrezne smeri, skladno s Pravilnikom o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 35/11)

- tri leta delovnih izkušenj ter

- dokazila o vidnih dosežkih na strokovnem in izobraževalnem področju, skladno s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole ( Ur. l. RS, 76/14)

 

Prijavi za razpis je potrebno priložiti:

 • življenjepis (Europass)
 • dokazila o pridobljeni izobrazbi
 • dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj
 • dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili iz 2. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole, in sicer najmanj:

a) dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in

b) dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela

 • podpisano izjavo, v kateri kandidat navede predmete, za katere želi biti imenovan

 

Informacije o postopku za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol s pripadajočimi obrazci so dostopne tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

http://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/12590/dovoljenje/12585/prikaziDovoljenje/

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/strokovni-svet-republike-slovenije-za-poklicno-in-strokovno-izobrazevanje/

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh od objave razpisa na naslov:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

OE Višja baletna šola

Ižanska cesta 12

1000 Ljubljana

S pripisom Razpis za pridobitev naziva predavatelj

 

Prijavljeni kandidati s popolno vlogo na razpis za pridobitev naziva predavatelj bodo o podelitvi naziva obveščeni skladno z 10. členom Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole ( Ur. l. RS, št. 76/2014) najkasneje v 30 dneh od predložitve popolne vloge.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 059 074 309, 041 419 145 ali elektronskem naslovu tina.hribar@kgbl.si.

 

Ljubljana, 20. maj 2021  


 

*Objavljamo sklep, s katerim rešujemo višješolske študente, katerim je zaradi omejevalnih ukrepov bilo onemogočeno opravljanje praktičnega izobraževanja;

Sklep o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik


 

Dragi študenti,

po obdobju praktičnega izobraževanja se dne 19. 4. 2021 vračamo v baletne dvorane (v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki začne veljati 11. 4. 2021). Dovoljeno je opravljanje izpitov, seminarjev in laboratorijskih vaj do največ 10 udeležencev.

Vsi udeleženci bomo pri izvajanju dejavnosti upoštevali priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za zajezitev okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Veselimo se, da zopet skupaj Odplešimo ViŠje! Ostanite zdravi!


 

 

Pridružite se nam in z nami Odplešite Višje!

INFORMATIVNI DNEVI na Višji baletni šoli ­­­­­za vpis v študijsko leto 2021/22

Program BALET 

Topic: INFORMATIVNI DAN Višja baletna šola-petek, 12. 2. 2021 ob 11.00

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/96956083712?pwd=NXRxQ01Za1lMU3lUZm1mdXJZTWRVZz09

 

V petek, 12. 2. 2021 se nam lahko vsi zainteresirani pridružite tudi na baletnem klasu ob 9.00 na povezavi:

 https://arnes-si.zoom.us/j/93064379986?pwd=dE9qT29ab3g1cEdONzlFWFhiSVBIdz09

 

 

Topic: INFORMATIVNI DAN Višja baletna šola-petek, 12. 2. 2021 ob 16.30

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/94734791796?pwd=clZHUFBKU3h4WVlnUFpLNHBHVzAyQT09

 

 

Topic: INFORMATIVNI DAN Višja baletna šola-sobota, 13. 2. 2021 ob 11.00

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/91092567869?pwd=Z3BJWTZMaTlnSWxScUhLZUJpamxSdz09

 

V kolikor boste imeli težave pri vključitvi, prosimo brez zadržkov kontaktirajte ravnateljico na tina.hribar@kgbl.si ali 041 419 145.

Veselimo se srečanja z vami!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridružite se nam na Zoom baletnih klasih vsak četrtek in petek do informativnih dnevov 12. in 13. februarja!

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/93064379986?pwd=dE9qT29ab3g1cEdONzlFWFhiSVBIdz09

Meeting ID: 930 6437 9986

Passcode: 474325

 

Baletni klas za ponedeljek, 25. 1. 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=06nGF1daf2Q&feature=youtu.be

 

Četrtek, 28. 1. 2021 ob 8.30

Petek, 29. 1. 2021 ob 9.00

Četrtek, 4. 2. 2021 ob 8.30

Petek, 5. 2. 2021 on 9.00

Četrtek, 11. 2. 2021 ob 8.30

Petek, 12. 2. 2021 ob 9.00

Vaje bodo enake kot vaje na posnetku, ki ga vsaj ponedeljek objavimo na našem fb profilu in spletni strani, shranjene pa bodo tudi na spletni strani pod ikono Foto-video galerija. 

Vaje pripravlja baletni pedagog Matej Selan, za klavirsko spremljavo v živo skrbi pianistka in korepetitorka Kaja Lomovšek.

Pridružite se nam in Odplešite Višje!

 

 

13. Informativa

Sejem izobraževanja in poklicev

22. in 23. januar 2021 od 9. do 18. ure.
Spletno mesto Informative

 

 Vpis v program BALET 

V študijskem letu 2021/2022 vpisujemo v program BALET.

Kandidati se za vpis na redni ali izredni študij prijavljajo preko spletne strani Višješolske prijavne službe, in sicer v dveh z razpisom določenih prijavnih rokih;

 • prvi prijavni rok: od 15. februarja do 18. marca 2021,
 • drugi prijavni rok: od 24. avgusta do 31. avgusta 2021.

Postopek in obrazec za prijavo  je dosegljiv na spletni strani Višješolske prijavne službe .

Informacije o vpisu v program BALET

Višja strokovna šola razpisuje prosta vpisna mesta za višješolski študijski program BALET:

 Program

 Skupna vpisna mesta

 Dodatna vpisna mesta

 redni

 izredni

 redni

 izredni

 Balet

 17

 8

 1

 

 

► Informativni dan

- v petek, 12. 2. 2021, ob 11.00 in 16.30 in

- v soboto, 13. 2. 2021, ob 11.00.

Informativni dan bo potekal na način spletne predstavitve, povezava pa bo objavljena najkasneje 7 dni pred dogodkom na spletni strani Višje baletne šole http://www.kgbl.si/visja-baletna-sola.html in http://www.kgbl.si/aktualna-obvestila.html na družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/vbsljubljana/.

OdPleši ViŠje! 

 

 

► Izobraževanje v času epidemije Covid - 19

Vlada RS je sprejela več odlokov, s katerimi podaljšuje ukrepe za zajezitev epidemije Covida - 19, tako na Višji baletni šoli od 19. 10. 2020 do nadaljnega poteka izobraževanje na daljavo (obvestilo MIZŠ). 

Urnik VBŠ
Dostopnost