Iskanje


Aktualna obvestila

 

➤ Samotestiranje za študente

Vlada RS je sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, katerega namen je preprečitev ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Veljati je začel z dnem 6. 9. 2021.

Odlok ureja izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje ali testiranje), obvezno uporabo zaščitne maske, razkuževanje rok, medsebojno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.

Na podlagi Odloka za izpolnjevanje pogoja testiranja šteje tudi testiranje s HAG testi za samotestiranje. Študenti, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, kot jih določa 2. člen Odloka, se obvezno testirajo s testi HAG za samotestiranje enkrat tedensko v domačem okolju. Teste brezplačno dobijo v lekarnah na podlagi kartice zdravstvenega zavarovanja in potrdila o vpisu.

OdPlešimo ViŠje in ostanimo zdravi!


➤ 2. vpisni rok, program BALET

Obveščamo vas, da je na voljo je še nekaj prostih mest.

Prosta vpisna mesta:

- redni študij: 16

- izredni študij: 8

Preizkus posebne nadarjenosti iz baleta bo potekal dne 14. 9. 2021 ob 9.00 uri v prostorih Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.


➤ Vabilo na zagovor diplomskega izpita:

- Antonija Novotny: sreda, 7. 7. 2021 ob 9.00

Tihe Ivnik: torek, 29. 6. 2021 ob 14.30


➤ Poletna plesna šola 2021

Tudi letos bomo v sodelovanju z JSKD organizirali Poletno plesno šolo z bogatim programom. 

Delavnice bodo potekale v prostorih Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Športni dvorani Tabor 

od 28. junija – 3. julija 2021.

Naj se POLETna PLES(na) šola 2021 začne!

Prijave in več informacij: Poletna plesna šola 2021


➤ Seminar za balet, prof. Leo Mujić 

28. 6.–3. 7. 2021
15.00–16.30, 5. in 6. razred

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12, Ljubljana

Več informacij: Seminar za balet


­­­­­RAZPIS za pridobitev naziva predavatelj/-ica na Višji baletni šoli Ljubljana

 

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR.l. RS, št. 86/2004, 100/2013) ter 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje strokovne šole (UR.L RS, št. 76/2014)

 

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana VIŠJA BALETNA ŠOLA objavlja RAZPIS za pridobitev naziva PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za naslednje predmete:

Duetni ples

 • zahtevana znanja s področja baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Karakterni in ljudski plesi

 • zahtevana znanja s področja baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Starinski plesi

 • zahtevana znanja s področja baleta ali plesa (možno tudi po določilih 93. člena ZOFVI)

Anatomija in fiziologija s teorijo gibanja

 • zahtevana znanja s področja medicine ali zdravstva ali kineziologije

 

Pogoji:

Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole izpolnjevati vse pogoje skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ( Ur. L. RS, št. 86/04, 100/13) ter Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 76/14) in sicer:

- imeti morajo ustrezno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje oz. raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visokošolsko izobraževanje ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje ustrezne smeri, skladno s Pravilnikom o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 35/11)

- tri leta delovnih izkušenj ter

- dokazila o vidnih dosežkih na strokovnem in izobraževalnem področju, skladno s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole ( Ur. l. RS, 76/14)

 

Prijavi za razpis je potrebno priložiti:

 • življenjepis (Europass)
 • dokazila o pridobljeni izobrazbi
 • dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj
 • dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili iz 2. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole, in sicer najmanj:

a) dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in

b) dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela

 • podpisano izjavo, v kateri kandidat navede predmete, za katere želi biti imenovan

 

Informacije o postopku za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol s pripadajočimi obrazci so dostopne tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

http://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/12590/dovoljenje/12585/prikaziDovoljenje/

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/strokovni-svet-republike-slovenije-za-poklicno-in-strokovno-izobrazevanje/

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh od objave razpisa na naslov:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

OE Višja baletna šola

Ižanska cesta 12

1000 Ljubljana

S pripisom Razpis za pridobitev naziva predavatelj

 

Prijavljeni kandidati s popolno vlogo na razpis za pridobitev naziva predavatelj bodo o podelitvi naziva obveščeni skladno z 10. členom Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole ( Ur. l. RS, št. 76/2014) najkasneje v 30 dneh od predložitve popolne vloge.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 059 074 309, 041 419 145 ali elektronskem naslovu tina.hribar@kgbl.si.

 

Ljubljana, 20. maj 2021  


 

*Objavljamo sklep, s katerim rešujemo višješolske študente, katerim je zaradi omejevalnih ukrepov bilo onemogočeno opravljanje praktičnega izobraževanja;

Sklep o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik


 

Dragi študenti,

po obdobju praktičnega izobraževanja se dne 19. 4. 2021 vračamo v baletne dvorane (v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki začne veljati 11. 4. 2021). Dovoljeno je opravljanje izpitov, seminarjev in laboratorijskih vaj do največ 10 udeležencev.

Vsi udeleženci bomo pri izvajanju dejavnosti upoštevali priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za zajezitev okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Veselimo se, da zopet skupaj Odplešimo ViŠje! Ostanite zdravi!


 

 

Pridružite se nam in z nami Odplešite Višje!

INFORMATIVNI DNEVI na Višji baletni šoli ­­­­­za vpis v študijsko leto 2021/22

Program BALET 

Topic: INFORMATIVNI DAN Višja baletna šola-petek, 12. 2. 2021 ob 11.00

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/96956083712?pwd=NXRxQ01Za1lMU3lUZm1mdXJZTWRVZz09

 

V petek, 12. 2. 2021 se nam lahko vsi zainteresirani pridružite tudi na baletnem klasu ob 9.00 na povezavi:

 https://arnes-si.zoom.us/j/93064379986?pwd=dE9qT29ab3g1cEdONzlFWFhiSVBIdz09

 

 

Topic: INFORMATIVNI DAN Višja baletna šola-petek, 12. 2. 2021 ob 16.30

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/94734791796?pwd=clZHUFBKU3h4WVlnUFpLNHBHVzAyQT09

 

 

Topic: INFORMATIVNI DAN Višja baletna šola-sobota, 13. 2. 2021 ob 11.00

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/91092567869?pwd=Z3BJWTZMaTlnSWxScUhLZUJpamxSdz09

 

V kolikor boste imeli težave pri vključitvi, prosimo brez zadržkov kontaktirajte ravnateljico na tina.hribar@kgbl.si ali 041 419 145.

Veselimo se srečanja z vami!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pridružite se nam na Zoom baletnih klasih vsak četrtek in petek do informativnih dnevov 12. in 13. februarja!

Join Zoom Meeting

https://arnes-si.zoom.us/j/93064379986?pwd=dE9qT29ab3g1cEdONzlFWFhiSVBIdz09

Meeting ID: 930 6437 9986

Passcode: 474325

 

Baletni klas za ponedeljek, 25. 1. 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=06nGF1daf2Q&feature=youtu.be

 

Četrtek, 28. 1. 2021 ob 8.30

Petek, 29. 1. 2021 ob 9.00

Četrtek, 4. 2. 2021 ob 8.30

Petek, 5. 2. 2021 on 9.00

Četrtek, 11. 2. 2021 ob 8.30

Petek, 12. 2. 2021 ob 9.00

Vaje bodo enake kot vaje na posnetku, ki ga vsaj ponedeljek objavimo na našem fb profilu in spletni strani, shranjene pa bodo tudi na spletni strani pod ikono Foto-video galerija. 

Vaje pripravlja baletni pedagog Matej Selan, za klavirsko spremljavo v živo skrbi pianistka in korepetitorka Kaja Lomovšek.

Pridružite se nam in Odplešite Višje!

 

 

13. Informativa

Sejem izobraževanja in poklicev

22. in 23. januar 2021 od 9. do 18. ure.
Spletno mesto Informative

 

 Vpis v program BALET 

V študijskem letu 2021/2022 vpisujemo v program BALET.

Kandidati se za vpis na redni ali izredni študij prijavljajo preko spletne strani Višješolske prijavne službe, in sicer v dveh z razpisom določenih prijavnih rokih;

 • prvi prijavni rok: od 15. februarja do 18. marca 2021,
 • drugi prijavni rok: od 24. avgusta do 31. avgusta 2021.

Postopek in obrazec za prijavo  je dosegljiv na spletni strani Višješolske prijavne službe .

Informacije o vpisu v program BALET

Višja strokovna šola razpisuje prosta vpisna mesta za višješolski študijski program BALET:

 Program

 Skupna vpisna mesta

 Dodatna vpisna mesta

 redni

 izredni

 redni

 izredni

 Balet

 17

 8

 1

 

 

► Informativni dan

- v petek, 12. 2. 2021, ob 11.00 in 16.30 in

- v soboto, 13. 2. 2021, ob 11.00.

Informativni dan bo potekal na način spletne predstavitve, povezava pa bo objavljena najkasneje 7 dni pred dogodkom na spletni strani Višje baletne šole http://www.kgbl.si/visja-baletna-sola.html in http://www.kgbl.si/aktualna-obvestila.html na družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/vbsljubljana/.

OdPleši ViŠje! 

 

 

► Izobraževanje v času epidemije Covid - 19

Vlada RS je sprejela več odlokov, s katerimi podaljšuje ukrepe za zajezitev epidemije Covida - 19, tako na Višji baletni šoli od 19. 10. 2020 do nadaljnega poteka izobraževanje na daljavo (obvestilo MIZŠ). 

Urnik VBŠ