Iskanje


Vpis 2020/2021

POGOJI ZA VPIS NA VZPOREDNO IZOBRŽAEVNAJE NA UMETNIŠKI GIMNAZIJI

Na umetniški gimnaziji je možen tudi vzporedni vpis skladno z 18. členom Zakona o gimnazijah. Kandidati opravljajo preizkus nadarjenosti pod enakimi pogoji kot kandidati za redni vpis.

Vzporedno se lahko izobražujejo kandidati, ki imajo status dijaka. Kandidati, ki imajo ob vpisu v 1. letnik status študenta, se lahko na podlagi določil programa vpišejo na sledeče predmete: petje, fagot, kontrabas, pozavna, tolkala, jazz, tuba in druga konična trobila ter orgle. Prav tako se lahko v vzporedno izobraževanje vpišejo kandidati, ki še niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja, če so s preizkusom nadarjenosti izkazali izjemno umetniško nadarjenost.

Dijaki, ki se vzporedno izobražujejo, obiskujejo dve šoli hkrati. Matično, na kateri opravljajo vse predmete po programu šole, in vzporedno šolo, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, kjer opravljajo samo strokovni del predmetnika (vse glasbene ali plesne predmete).

Obe šoli, ki ju dijak obiskuje na podlagi Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijakov v srednji šoli (Ur. l. 30/2018) podpišeta dogovor o vzporednem izobraževanju dijakov in morebitne prilagoditve, ki iz statusa vzporednega izobraževanja izhajajo.

PREIZKUS NADARJENOSTI ZA VPIS NA UMETNIŠKO GIMNAZIJO - NOVI DATUM

Preizkus nadarjenosti bo potekal 2. in 3. junija 2020.

Modul A:Balet bo opotekal v času od 2. do 4. junija 2020.

Vsi kandidati, ki so se prijavili na preizkus nadarjenosti do 4. marca 2020 , bodo o točnem terminu obveščeni po pošti.

Glede na trenutno situacijo na preizkusu nadarjenosti ni obvezna prisotnost korepetitorja, razen pri opravljanju preizkusa nadarjenosti iz B-smeri-petje.

V primeru, da potrebujete dežurnega korepetitorja, vas prosimo, da nam do petka, 22. 5. 2020 do 9. ure, posredujete notno gradivo na elektronski naslov: polona.cesarek@kgbl.si   

 

POJASNILA GLEDE PRIJAVE ZA VPIS NA PROGRAM UMETNIŠKE GIMNAZIJE

Prijavnico za vpis na srednjo šolo je potrebno poslati do 11.5.2020 in je na voljo na spletni strani ministrstva, na naslovu:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192.

Kandidati, ki se želite vzporedno izobraževati na programu umetniške gimnazije (torej bo vaša matična šola druga srednja šola), oddate prijavnico za obe šoli, za vsak izobraževalni program posebej. Poleg prijave za vpis na našo šolo, pošljete tudi kopijo prijave za vpis v matično šolo.

Izpolnjevanje prijavnice:

  • Na prvi strani prijavnice, pod točko 12. Izobraževalni program, napišete ime programa: UMETNIŠKA GIMNAZIJA-GLASBENA SMER ali PLESNA SMER. Tisti, ki se vpisujete vzporedno, pri tej točki dopišite VZPOREDNO.

  • Pod točko 13. zapišete naziv modula: npr. Modul A - glasbeni stavek ali Modul B (petje ali ime inštrumenta) ali Modul C (jazz) ali Modul A (balet).

  • Na dnu druge strani prijavnice se na prvi dve vrstici podpišejo starši oziroma skrbniki, na tretjo vrstico pa kandidat. Na zadnji dve vrstici na strani, pa napišete kraj in datum izpolnjevanja prijavnice.

Prijavnico pošljete priporočeno po pošti (brez povratnice) ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov srednje šole (info@kgbl.si) in v vednost svetovalni delavki na naslov: alenka.macek@kgbl.si. Prijavnica za vpis v srednjo šolo je veljavna tudi brez žiga in podpisa ravnatelja osnovne šole. V primeru elektronske verzije prijave vas naprošamo za čim bolj jasno oziroma ostro sliko prijavnice (pomagate si lahko s funkcijo skeniranja dokumentov s pametnim telefonom).

V primeru nepopolne oziroma neustrezno izpolnjene prijave, vas bomo pravočasno obvestili bodisi po elektronski pošti ali telefonu.

Več informacij o pomembnih datumih vpisnega postopka najdete v novem rokovniku za vpis na naslednji povezavi:  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

V primeru nejasnosti v zvezi z vpisom se lahko obrnete na svetovalno delavko Alenko Maček po elektronski pošti: alenka.macek@kgbl.si ali administratorko Janjo Keber po elektronski pošti janja.keber@kgbl.si.

 

 

OBVESTILO PRIJAVLJENIM KANDIDATOM ZA VPIS NA OE SGBŠ, 24. 04. 2020

Spoštovani,

po novem rokovniku za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik programov srednjega izobraževanja bomo preizkus nadarjenosti izvedli v času od 1. do 6. junija 2020. Preizkus nadarjenosti bo izveden na običajen način.

O točnem datumu bodo kandidati, ki so se prijavili na preizkus nadarjenosti obveščeni po pošti v začetku meseca maja.

Prijave za vpis je potrebno posredovati do 11. 5. 2020.

Za dodatna pojasnila lahko pišete na elektronski naslov: info@kgbl.si 

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da skladno z ukrepi Vlade RS in razglašeno epidemijo zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom, odpovedujemo  preizkus nadarjenosti za vpis v šolsko leto 2020/21, ki je bil predviden v petek, 13.3.2020 in soboto 14.3.2020.  O nadomestnem terminu vas bomo obvestili. Zahvaljujemo se za razumevanje.

 

 

 

Vljudno vabljeni na informativne dneve Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki bodo potekali v:

- petek, 14. februarja 2020 ob 9. in 15. uri,

- soboto, 15. februarja 2020 ob 9. uri

v Dvorani L. M. Škerjanca.

 

Na šoli bo v soboto, 7. marca 2020 potekala neobvezna PRIPRAVA ZA PREIZKUS NADARJENOSTI IN ZNANJA, in sicer med 9. in 11. uro v Dvorani L. M. Škerjanca. Vodil jo bo prof. Vitja Avsec. Prijave niso potrebne.

 

V zvezi z vpisom v začetni letnik srednje šole v šolskem letu 2020/2021 vas prosimo, da se držite sledečih datumov:

4. marec 2020 - rok za oddajo prijave za opravljanje preizkusa glasbene oz. plesne nadarjenosti in znanja

13. in 14. marec 2020 - preizkusi glasbene oz. plesne nadarjenosti in znanja

2. april 2020 - rok za oddajo prijave za vpis v začetni letnik srednje šole

 

 

Obrazci:

Prijava na preizkus glasbene nadarjenosti

Prijava na preizkus plesne nadarjenosti

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

 

Na sledeči povezavi si lahko ogledate program za preizkuse glasbene in plesne nadarjenosti za vpis v šolskem letu 2020/21.

 

Obvezna skladba za preizkus nadarjenosti - jazz petje