Iskanje


Urnik 2018/2019 - splošno-izobraževalni predmeti, 2.b razred

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00-8:45
ŠVZ Spa ŠVZ Laz
ŠVZ Spa ŠVZ Laz
2 8:50-9:35
ANJ Kos 126
3 9:40-10:25
SLO Zel 132
NEJ Koc 127
MAT Sil 131
4 10:45-11:30
INF Roz 142
5 11:35-12:20
MAT Sil 131
SLO Zel 132
ZGO Mar 145
6 12:25-13:10
*MAL
*RU Sil 131
*MAL
ANJ Kos 126
7 13:15-14:00
*MAL
ZGO Mar 145
*MAL
MAT Sil 131
*MAL
8 14:05-14:50
NEJ Koc 127
SLO Zel 127
9 14:55-15:40
ANJ Kos 126
10 15:55-16:40
BIO Sot 150
FIZ Gus 150
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20
BIO-v Sot 150
FIZ-v Gus 150

Ime Polno ime Ime Polno ime
ANJ angleščina ZGO zgodovina
BIO biologija ŠVZ športna vzgoja
BIO-v biologija vaje Gus Guštin
FIZ fizika Koc Kocjančič
FIZ-v fizika vaje Kos Kostelec Cvitkovič
INF informatika Laz Lazar
MAL malica Mar Marolt
MAT matematika Roz Rožič
NEJ nemščina Sil Siladi
RU razredna ura Sot Sotler Wedam
SLO slovenščina Spa Šparovec
    Zel Železnik