Iskanje


Urnik 2018/2019 - splošno-izobraževalni predmeti, 1.a razred

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
1 8:00-8:45
BIO-v Sot 150
SLO Dol 124
SLO Dol 124
2 8:50-9:35
BIO Sot 150
NEJ Kre 125
3 9:40-10:25
GEO Mar 145
MAT Roz 125
4 10:45-11:30
ANJ Kos 126
MAT Roz 125
ANJ Kos 126
ŠVZ Laz ŠVZ Spa
FIZ Gus 150
5 11:35-12:20
ZGO Mar 145
ZGO Mar 145
6 12:25-13:10
GEO Mar 145
*MAL
*RU Roz 125
*MAL
FIZ-v Gus 150
7 13:15-14:00
*MAL
NEJ Kre 131
*MAL
GEO Mar 145
*MAL
8 14:05-14:50
ŠVZ Laz ŠVZ Spa
NEJ Kre 131
9 14:55-15:40
SLO Dol 124
MAT Roz 125
10 15:55-16:40
ANJ Kos 126
11 16:45-17:30
12 17:35-18:20

Ime Polno ime Ime Polno ime
ANJ angleščina SLO slovenščina
BIO biologija ZGO zgodovina
BIO-v biologija vaje ŠVZ športna vzgoja
FIZ fizika Dol Dolgan
FIZ-v fizika vaje Gus Guštin
GEO geografija Kos Kostelec Cvitkovič
MAL malica Kre Krenker
MAT matematika Laz Lazar
NEJ nemščina Mar Marolt
RU razredna ura Roz Rožič
    Sot Sotler Wedam
    Spa Šparovec