Iskanje


Sprejemni preizkus za vpis na sodobni ples za šolsko leto 2018/19 - samo za prosta mesta

Spoštovani!

Sprejemni preizkus za sodobni ples - samo za prosta mesta, bo potekal v četrtek, 23. avgusta 2018, ob 9. uri in 16. uri, pritličje, dvorana 5,  Ižanska cesta  12.

Predhodna prijava na sprejemni preizkus ni potrebna.
Otroci naj bodo oblečeni v udobna oblačila in obuti v copate ali nogavice.

POTEK OPRAVLJANJA SPREJEMNEGA PREIZKUSA

V 1. razred vpisujemo otroke stare 9 let, letnik rojstva 2009.  Mlajši kandidati se vpisujejo v plesno pripravnico.

RAZPIS PROSTIH  MEST: SODOBNI PLES:

1. r. – ni prostih učnih mest

2. r. - ni prostih učnih mest

3. r. –  ni prostih učnoih mest

4. r. –  ni  prostih učnih mest

5. r. –  1 prosto učno mesto

6. r. –  4 prosta učna mesta

Predmetnik za program PLES: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/glasba/pdf/ples_predmetnik.pdf

Parkrišče pred šolo na Ižanski 12 je rezervirano za zaposlene, možnosti  parkiranja v bližini šole so na označenih parkirnih mestih na Prulah.