Iskanje


Sprejemni preizkus za vpis na balet za šolsko leto 2018/19 - samo za prosta mesta

Spoštovani!

Sprejemni preizkus  za balet - samo za prosta mesta, bo potekal 23. avgusta 2018, ob 9. uri 16. uri, pritličje, dvorana 4, na Ižanski cesti 12.

*ODDELEK BALETA: Sprejemni preizkus za kandidate mlajše od 12 let bo potekal individualno.
Otroci naj bodo oblečeni v udobna oblačila in obuti v baletne copate ali nogavice.

 Sprejemni preizkus za kandidate starejše od 12 let bo potekal v obliki skupinske ure baleta. Zahtevano je predznanje baletnih elementov glede na učni načrt za posamezni razred.

Predmetnik za program PLES: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/glasba/pdf/ples_predmetnik.pdf

POTEK SPREJEMNEGA PREIZKUSA NA BALETU

 V 1. razred vpisujemo otroke stare 9 let, letnik rojstva 2009.  Mlajši kandidati se vpisujejo v plesno pripravnico.

RAZPIS PROSTIH  MEST: BALET :

1. razred – ni prostih učnih mest

2.razred – ni prostih učnih mest

3. A razred - ni prostih učnih mest

3. B razred - 1 prosto učno mesto

4. razred –  ni prostih učnih mest

5. razred –  2 prosti učni mesti

6. razred –  ni prostih učnih mest

Parkrišče pred šolo na Ižanski 12 je rezervirano za zaposlene, možnosti  parkiranja v bližini šole so na označenih parkirnih mestih na Prulah.