Iskanje


Seznam vseh profesorjev

Priimek in ime e-pošta Predmeti
Anderl Krajter Irmgard irmgard.anderl@kgbl.si Oboa
Arnež Volčanšek Mateja mateja.arnez@kgbl.si Petje
Avsec Vitja vitja.avsec@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Avšič Janez janez.avsic@kgbl.si Kontrabas
Bajc Sonja sonja.bajc@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Bajt Mateja mateja.bajt@kgbl.si Kljunasta flavta
Bajuk Marcos marcos.bajuk@kgbl.si Komorna igra, Petje
Balžalorsky Volodja volodja.balzalorsky@kgbl.si Violina
Bičanin Uroš uros.bicanin@kgbl.si Violina
Bičanin Zoran zoran.bicanin@kgbl.si Godalni orkester, Komorna igra, Violončelo
Bizjak Kotnik Betka betka.bizjak.kotnik@kgbl.si Saksofon
Blažič Primožič Jasna jasna.blazic@kgbl.si Zgodovina glasbe
Bogolin Jože joze.bogolin@kgbl.si Tolkala
Brank Žiga ziga.brank@kgbl.si Violina
Brence Jernej jernej.brence@kgbl.si Violina
Brlek Žiga ziga.brlek@kgbl.si Korepetitor s.p, Tolkala
Bucič Mladen mladen.bucic@kgbl.si Kitara, Kitarski ansambel
Cestnik Tehovnik Vesna vesna.cestnik@kgbl.si Balet, Stilni plesi, Zgodovina plesa
Cvetko Damjana damjana.cvetko@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
mag. Cvitkovič Dejan dejan.cvitkovic@dcii.info Informacijsko komunikacijska tehnologija, Sporazumevanje, vodenje, poslovanje
Češarek Polona polona.cesarek@kgbl.si Violina
Čopi Ambrož ambroz.copi@kgbl.si Zbor
Črnugelj Anton anton.crnugelj@kgbl.si Kitara
Dolgan Ana ana.dolgan@kgbl.si Slovenščina
Faganel Maja maja.faganel@kgbl.si Klavir - d.p.
Frank Nina nina.frank@kgbl.si Komorna igra, Orgle
Gaberc Anja anja.gaberc@kgbl.si Harfa
Gabrič Janez janez.gabric@kgbl.si Bobni - jazz
Gadžijev Sijavuš sijavus.gadzijev@kgbl.si Klavir, Komorna igra
Garčević Koželj Edita edita.garcevic@kgbl.si Petje
Gartnar Aleksandra aleksandra.gartnar@kgbl.si Zgodovina glasbe
Glodić Veljko veljko.glodic@kgbl.si Klavir - jazz
Grahek Matej matej.grahek@kgbl.si Flavta
Gričar Jan jan.gricar@kgbl.si Komorna igra, Saksofon
Guštin Andrej andrej.gustin@kgbl.si Fizika
Hawlina Miha miha.hawlina@kgbl.si Saksofon - d.p., Saksofon - jazz
Hawlina Prešiček Liza liza.hawlina@kgbl.si Flavta
Horvat Tadej tadej.horvat@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Hren Fras Eva eva.hren@kgbl.si Kitara, Komorna igra
Hribar Tina tina.hribar@kgbl.si Teorija glasbe
Hrup Božena bozena.hrup@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Hudnik Hermina hermina.hudnik@kgbl.si Korepeticije
Hudnik Milan milan.hudnik@kgbl.si Violončelo
Jarh David david.jarh@kgbl.si Komorna igra, Skupinska igra, Trobenta, Trobenta - jazz
Jašovec Uršula, nadom. por. H. Vidic ursula.jasovec@kgbl.si Solfeggio
Jelačić Jasenka jasenka.jelacic@kgbl.si Flavta
Jensterle Eva eva.jensterle@kgbl.si Flavta
Jerončič Luka luka.jeroncic@kgbl.si Harmonika, Komorna igra
Jevšnikar Matjaž matjaz.jevsnikar@kgbl.si Trobenta
Jevšnikar Peter peter.jevsnikar@kgbl.si Trobenta
Joka Jovana jovana.joka@kgbl.si Saksofon
Jukič Robert robert.jukic@kgbl.si Kontrabas - jazz, Skupinska igra
Kac Pavel pavel.kac@kgbl.si Dopolnilni predmet, Kljunasta flavta, Oboa
Karba Andrej andrej.karba@kgbl.si Pozavna
Kavčič Irena irena.kavcic@kgbl.si Flavta
Klavžar Simon simon.klavzar@kgbl.si Komorna igra, Tolkala
Kocjančič Jana jana.kocjancic@kgbl.si Nemščina
Kosem Kotar Helena helena.kosem@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Kosmač Andreja andreja.kosmac@kgbl.si Klavir, Korepeticije
Kostelec Cvitkovič Mojca mojca.kostelec@kgbl.si Angleščina
Košak Erik erik.kosak@kgbl.si Rog
Košuta Gorjan gorjan.kosuta@kgbl.si Violina
Kotar Jože joze.kotar@kgbl.si Klarinet
Kotar Klemen klemen.kotar@kgbl.si Glasbena tehnologija, Osnove improvizacije, Saksofon - jazz
Kouznetsov Leonid leonid.kouznetsov@kgbl.si Balet - klasični
Kovač Valdés Jana jana.kovac.valdes@kgbl.si Nauk o glasbi s.p., Sodobni ples
Kovačič Janko janko.kovacic@kgbl.si Filozofija
Koželj Neža neza.kozelj@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Kragelnik Marko marko.kragelnik@kgbl.si Violončelo
Kraut Borut borut.kraut@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Krečič Aleksandra aleksandra.krecic@kgbl.si Petje - jazz, Skupinska igra
Kregar Jože joze.kregar@kgbl.si Klarinet, Kljunasta flavta, Komorna igra, Pihalni orkester
Krenker Marinka marinka.krenker@kgbl.si Angleščina, Nemščina
Krieger Helena Valerija kriegerhelena@gmail.com Sporazumevanje, vodenje, poslovanje
Krivokapić Igor igor.krivokapic@kgbl.si Druga konična glasbila, Komorna igra, Tuba
Krutilov Stanislav stanislav.krutilov@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Kubik de Habjanič Julieta julieta.kubik@kgbl.si Petje
Kuder Peter peter.kuder@kgbl.si Klarinet
Kulenović Slaven slaven.kulenovic@kgbl.si Klavir - d.p., Komorna igra, Simfonični orkester
Lazar Jana jana.lazar@kgbl.si Športna vzgoja
Laznik Oskar oskar.laznik@kgbl.si Saksofon, Saksofon - d.p.
Lebar-Russo Leonida leonida.lebar@kgbl.si Klavir
Leben Klemen klemen.leben@kgbl.si Harmonika
Lomovšek Kaja kaja.lomovsek@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Lunder Igor igor.lunder@kgbl.si Big Band, Kitara - jazz, Skupinska igra
Malahotky Haas Lidija lidija.malahotky@kgbl.si Klavir
Marinović Sara sara.marinovic@kgbl.si Kontrabas
Marković Zoran zoran.markovic@kgbl.si Kontrabas
Markun Andreja andreja.markun@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Marolt Darinka darinka.marolt@kgbl.si Geografija, Tajnik maturitetne komisije, Zgodovina
Matković Igor igor.matkovic@kgbl.si Skupinska igra, Trobenta, Trobenta - jazz
Meljnikov Vasilij vasilij.meljnikov@kgbl.si Violina
Mlakar Marijan marijan.mlakar@kgbl.si Klavir - d.p., Solfeggio
Mlakar Maležič Darja darja.mlakar@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Moder Jani jani.moder@kgbl.si Kitara - jazz
Muck Nanča nanca.muck@kgbl.si Petje - jazz
Natek Katarina katarina.natek@kgbl.si Klavir
Novak Jerko jerko.novak@kgbl.si Kitara, Komorna igra
Novaković Zvezdana - nadom. por. Krečič zvezdana.novakovic@kgbl.si Petje - jazz
Paklar Nataša natasa.paklar@kgbl.si Flavta, Piccolo
Panjan Helena helena.panjan@kgbl.si Knjižnica
Pavlič Tanja tanja.pavlic@kgbl.si Karakterni ples, Klasična podržka in repertoar, Repertoar, Sodobne plesne tehnike, Sodobni ples
Pečar Koritnik Karmen karmen.pecar@kgbl.si Violončelo
Perigoj Tjaša tjasa.perigoj@kgbl.si Saksofon - jazz
Peter Krivokapić Katalin katalin.peter@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Peternel Marjan marjan.peternel@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Pikalo Petra petra.pikalo@guest.arnes.si Sodobne plesne tehnike, Svetovni koreografski viri
Plesničar Tea tea.plesnicar@kgbl.si Harfa, Komorna igra
Podgornik Dr. Vesna podgornik.vesna@gmail.com Osnovne pedagogike in didaktike
Podlesek Janez janez.podlesek@kgbl.si Violina
mag. Podvornik Nuša nusa.podvornik@kgbl.si Psihologija, Psihologija osebnosti, učenja in plesa, Svetovalna delavka
dr. Pogačnik Vladimir vladimir.pogacnik@ff.uni-lj.si Strokovna terminologija v francoskem jeziku
Pokeržnik Leon leon.pokerznik@kgbl.si Trobenta
dr. Pori Maja maja.pori@fsp.uni-lj.si Anatomija in fiziologija s teorijo gibanja
Prednik Robert robert.prednik@kgbl.si Rog
Prem Kolar Mateja mateja.prem.kolar@kgbl.si Harmonika, Komorna igra
Prešiček Dejan dejan.presicek@kgbl.si Saksofon
Prešiček Nina nina.presicek@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
Prošek Adrijana adrijana.prosek@kgbl.si Glasbena pripravnica (GP), Nauk o glasbi, Predšolska glasbena vzgoja (PGV)
Pupis Lev lev.pupis@kgbl.si Saksofon
Pustinek Rakar Katarina katarina.pustinek@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Razpotnik Uroš uros.razpotnik@kgbl.si Klarinet, Klarinet d.p.
Rendla Aleš ales.rendla@kgbl.si Bobni - jazz
Repše Sanja sanja.repse@kgbl.si Violončelo
Ribič Marinka marinka.ribic@kgbl.si Balet - klasični, Klasična podržka in repertoar
Rihtarič Dejan dejan.rihtaric@kgbl.si Fagot
Rihter Matej matej.rihter@kgbl.si Trobenta
Rizmal Franc franc.rizmal@kgbl.si Violina
Rovtar Irena irena.rovtar@kgbl.si Flavta
Rožič Anja anja.rozic@kgbl.si Informatika, Matematika
Rožmanec Suzana suzana.rozmanec@kgbl.si Flavta, Kljunasta flavta
Rublyova Ljudmyla ljudmyla.rublyova@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Saje Igor igor.saje@kgbl.si Kitara, Komorna igra
Selan Matej matej.selan@kgbl.si Balet - klasični, Duetni plesi, Metodika baleta
Semič Karmen karmen.semic@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Sešek Armin armin.sesek@kgbl.si Violina
Sever Jan jan.sever@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Sevšek Šramel Tomaž tomaz.sevsek@kgbl.si Čembalo
Siladi Nataša natasa.siladi@kgbl.si Matematika
Sladič Barbara barbara.sladic@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta, Korepetitor s.p
Smerkol Matevž matevz.smerkol@kgbl.si Kontrabas - jazz, Osnove aranžiranja, Osnove improvizacije, Teorija jazza, Zgodovina jazza
Smolej Klemen klemen.smolej@kgbl.si Kitara - jazz
Sodja Dušan dusan.sodja@kgbl.si Klarinet, Klarinet d.p.
Sojar Voglar Črt crt.sojar.voglar@kgbl.si Glasbeni stavek, Nauk o glasbi, Solfeggio
Sojar Voglar Marta marta.sojar.voglar@kgbl.si Nauk o glasbi, Solfeggio, Zbor
Sotler Wedam Maruša marusa.sotler.wedam@kgbl.si Biologija
Stanisavljević Milan milan.stanisavljevic@kgbl.si Klavir - d.p., Klavir - jazz
dr. Stefanija Leon leon.stefanija@guest.arnes.si Zgodovina plesa in glasbe
Šarc Matej matej.sarc@kgbl.si Oboa
Šavli Peter peter.savli@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Špacapan Ivan ivan.spacapan@kgbl.si Petje - jazz
Špragar Tatjana tatjana.spragar@kgbl.si Violina
Tehovnik Valentina valentina.tehovnik@kgbl.si Korepetitor baleta, Nauk o glasbi balet
Tomac Metod metod.tomac@kgbl.si Rog
Tomšič Amon Bea beatriz.tomsic.cerkez@kgbl.si Likovno snovanje
Ugrin Peter peter.ugrin@kgbl.si Viola, Viola d.p.
Vasle Tatjana tatjana.vasle@kgbl.si Petje
Vegelj Uroš uros.vegelj@kgbl.si Tuba
Vićentić Igor igor.vicentic@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Vidic Alenka alenka.vidic@kgbl.si Flavta, Komorna igra
Vidic Helena helena.vidic@kgbl.si Solfeggio
Volčanšek Janko janko.volcansek@kgbl.si Petje
Zalokar Nina nina.venier@kgbl.si Violina
Zemljak Primož primoz.zemljak@kgbl.si Rog
Zgonc Rok rok.zgonc@kgbl.si Violina
Zidar Kos Karmen karmen.zidar.kos@kgbl.si Citre
Zorko Suzana suzana.zorko@kgbl.si Klavir
Zorn Herem Nada nada.zorn@kgbl.si Balet
Zupan Andrej andrej.zupan@kgbl.si Klarinet, Pihalni orkester
Zupan Damjana damjana.zupan@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Žefran Lidija lidija.zefran@kgbl.si Korepetitor baleta
Železnik Janoš janos.zeleznik@kgbl.si Slovenščina
Žgajner Vid vid.zgajner@kgbl.si Big Band, Pozavna, Pozavna - jazz
Žveglič Mihael mihael.zveglic@kgbl.si Balet, Plesna pripravnica