Iskanje


Preizkus nadarjenosti za šol. leto 2021/2022

Na organizacijski enoti Srednja glasbena in baletna šola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (v nadaljevanju OE SGBŠ)  se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene z Razpisom za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij.

Komisijo za preizkus, ki jo sestavljajo pedagogi OE SGBŠ  imenuje ravnatelj OE SGBŠ. Komisija je pri svojem delu in ocenjevanju samostojna. Komisija rezultate preizkusa takoj po izvršenem delu v pisni obliki odda pri svetovalni službi.

Kandidati se na uradni prijavnici k opravljanju preizkusa glasbene in plesne nadarjenosti prijavijo v roku, ki je določen v skladu z Rokovnikom za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij.

Preizkusi se opravljajo v terminu, ki je določenem v vsakoletnem Razpisu za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij in Rokovniku za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij.

Za šolsko leto 2021-22 je na OE SGBŠ razpisanih 56 prostih mest za redne dijake in 56 prostih mest za vzporedne dijake.

Preizkus nadarjenosti bo potekal 12. in 13. marca 2020 na Ižanski cesti 12.

Program sprejemnega preizkusa glasbene oz. plesne nadarjenosti

Rokovnik vpisa na srednje šole za šol. leto 2021-22

Splošni del izboraževalnega programa umetniška gimnazija: povezava