Iskanje


Ogani šole, komisije, vodstveno in pedagoško osebje

Svet šole

Predstavniki delavcev šole:

Predsednik sveta:

 • Matjaž Jevšnikar, prof.

Člani:

 • Klemen Leben, prof. 
 • Jasna Blažič Primožič, prof. 
 • Slaven Kulenović, prof. 
 • Simon Klavžar, prof. 

Predstavniki ustanoviteljev:

 • gospod mag. Darko Krašovec - MIZŠ
 • gospa Ida Medved- MIZŠ
 • gospa Darja Bučar - MOL

Predstavniki staršev:

 • gospod Janko Kosmač - EO GŠ
 • gospod Iztok Peroša - OE SGBŠ
 • gospa Helena Žagar - OE SGBŠ

Predstavniki dijaške skupnosti:

 • Jurij Bregar, 4.b
 • Tadej Pance, 3.a

Predstavniki študentske skupnosti:

 • Katja Romšek
 • Enisa Hodžić
 • Katarina Škrjanc

Svet staršev GŠ:

 • gospod Janko Kosmač (predsednik sveta staršev)
 • gospa Nataša Hirci (namestnica predsednika sveta staršev)
 • gospa Nataša Pavlin Ostan
 • gospa Tina Vavpotič
 • gospa Vlatka Ljubanović
 • gosod Janko Kosmač
 • gospod Bor Hojs
 • gospod Peter Nose

Svet staršev SGŠ:

 • gospod Iztok Peroša (predsednik sveta staršev)
 • gospa Helena Žagar (namestnica predsednika sveta staršev)
 • gospa Simona Kogovšek - 1.a
 • gospod Miha Rus- 1.b
 • gospa Simona Moličnik - 2.a
 • gospa Mojca B. Pikalo - 2.b
 • gospod Iztok Peroša - 3.b
 • gospa Alenka Korenjak - 3.b
 • gospa Barbara Koželj - 4.a
 • gospod Tomaž Gutnik - 4.b

Strokovni kolegij GŠ:

Ravnateljica OE Glasbena šola: Polona Češarek, prof.

Vodje aktivov Glasbene šole:

Ime in priimek Aktivi
Jan Sever, prof.

klavir, orgle

Mateja Prem Kolar, prof. harmonika
Jože Kregar, prof. pihala, trobila, tolkala
Anton Črnugelj, prof. kitara, harfa
Tatjana Vasle, prof. petje
Nina Zalokar Venier, prof. godala
Adrijana Prošek, prof. nauk o glasbi
Jana Kovač Valdes, prof. sodobni ples
Vesna Cestnik Tehovnik, prof. baletna šola

Strokovni kolegij SGŠ:

Direktor KGBL: Dejan Prešiček, prof.

Vodje aktivov Srednje glasbene in baletne šole:

Ime in priimek Aktivi
Darinka Marolt, prof, splošno izobraževalni predmeti
Peter Šavli, prof. glasbeno teoretični predmeti
Sanja Repše, prof. godala
Igor Vićentić, prof. klavir d.p. in korepeticije
Marijan Mlakar, prof. jazz in zabavna glasba
Anton Črnugelj, prof. kitara
Lidija Malahotky Haas, prof. klavir, orgle
Mateja Prem Kolar, prof. harmonika
Andrej Zupan, prof. pihala
Tatjana Vasle, prof. petje
Andrej Karba, prof. trobila in tolkala
Zoran Bičanin, prof. komorna igra
Marinka Ribič, prof. balet

Komisija za pritožbe:

 • Janko Volčanšek, prof. – predsednik
 • Darinka Marolt, prof. – član
 • Elizabeta Klarič, prof. - BIC

Šolski sklad

Upravni odbor:

Predstavniki staršev:

 • gospa Alenka Korenjak - OE SGBŠ
 • gospod Miha Rus - OE SGBŠ
 • gospod Peter Nose - OE GŠ

Predstavniki zaposlenih:

 • Betka Bizjak Kotnik, prof.
 • Peter Šavli, prof.
 • mag. Nuša Podvornik, univ.dipl.psih.

Predstavnica dijakov:

 • Aleksander Krevh, 2.b

 Šolska maturitetna komisija

 •  Polona Češarek, prof. - v.d. direktorica – predsednica
 •  Darinka Marolt, prof. – tajnica 
 • Jana Lazar, prof. - namestnika tajnice
 •  Mojca Kostelec Cvitkovič, prof. - članica
 •  Peter Šavli, prof. - član
 •  zunanji člani ŠMK


Komisija za vpis SŠ:

 •  Polona Češarek, prof. - v.d. direktorica – predsednica
 •  Peter Šavli, prof. – član
 •  Marinka Ribič, prof. - članica
 •  Darinka Marolt, prof. – članica
 •  mag. Nuša Podvornik - članica

Komisija za vpis GŠ:

 • Betka Bizjak Kotnik - v.d. ravnateljica OE Glasbena šola - predsednica
 • Jan Sever, prof.- član
 • Jože Kregar, prof.- član
 • Vesna Cestnik Tehovnik, prof. – članica
 • Tatjana Vasle, prof. - članica


Odbor za podelitev Škerjančevih diplom, priznanj in nagrad:

 • Jana Kovač Valdés, prof. - predsednica
 • Polona Češarek, prof.
 • Peter Šavli, prof.
 • Tatjana Špragar, prof.
 • Igor Saje, prof.

 

Strateški svet VBŠ:

 • Vesna Cestnik Tehovnik, prof.
 • mag. Nuša Podvornik, prof.
 • Helena Valerija Krieger, prof.
 • Boštjan Zgonc
 • Sanja Nešković Peršin
 • dva predstavnika študentov
 • en predstavnik diplomantov

 

Študijska komisija VBŠ:

 • Matej Selan, prof.
 • dr. Leon Stefanija, prof.
 • Urša Rupnik, prof.

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VBŠ:

 • dr. Leon Stefanija, prof.
 • mag. Dejan Cvitkovič, prof.
 • Urša Rupnik, prof.
 • Matej Selan, prof.
 • dr. Vesna Podgornik, prof.
 • in dva predstavnika študentov