Iskanje


Splošni pogoji in pravila tekmovanja

1. Tekmovanje je namenjeno pianistom vseh narodnosti do 35 let in je razdeljeno na pet starostnih kategorij. Za določitev starostne kategorije velja starost kandidata na dan pričetka tekmovanja, 10. 12. 2018.

Starostne kategorije:

  • I. kategorija – 12 let in mlajši
  • II. kategorija – 14 let in mlajši
  • III. kategorija – 16 let in mlajši
  • IV. kategorija – 18 let in mlajši
  • Umetniška  kategorija – 35 let in mlajši

V umetniški kategoriji tekmovanje poteka v dveh etapah.
Delo, ki ga je tekmovalec izvedel v prvi etapi, se ne sme ponoviti v drugi etapi.
Mlajši tekmovalec lahko tekmuje v višji starostni kategoriji.


2. Rok za oddajo prijave je 10. 11. 2018 - Rok prijave je podaljšan do vključno 20. 11. 2018.

Prijava mora vsebovati:

  • izpolnjeno prijavnico;
  • potrdilo o plačilu prijavnine.


3. Prijavnina za vse kategorije znaša 80 €.

Znesek prijavnine nakažite na:

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Ižanska c. 12, 1000 Ljubljana
Račun je odprt pri Banki Slovenije: SI56011006030698874, BIC (SWIFT): BSLJSI2X.
Referenca: SI00 760009-38
Pri plačilu OBVEZNO navedite (v rubriki NAMEN PLAČILA) ime in priimek tekmovalca
!

V primeru odpovedi prijavnine ne vračamo.


4. Organizator lahko omeji maksimalno število tekmovalcev, v tem primeru se upošteva vrstni red prijave.


5. Note skladb Janeza Matičiča so dosegljive na spletni strani DSS

http://www.dss.si/prvo-mednarodno-klavirsko-tekmovanje-janez-maticic-2018.html


6. Program se v celoti izvaja na pamet, razen obveznih skladb, ki so označene z *.


7. Nagrade bodo podeljene na zaključnem koncertu 15. 12. 2018.


8. Prejemniki prvih in posebnih nagrad se obvezujejo, da bodo brezplačno nastopili na zaključnem koncertu. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.


9. Člani žirije ne smejo ocenjevati tekmovalca, ki ga poučujejo ali pa so z njim v sorodstvenem razmerju.


10. Žirija ima pravico prekiniti kandidatov nastop, če le-ta prekorači predpisano minutažo.


11. Vrstni red nastopa kandidatov bo potekal bo abecednem redu od črke M (Matičič).


12. Tekmovalci se morajo pri registraciji izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.


13. Tekmovalci morajo pri registraciji predložiti originalne note obvezne skladbe, ki so jo izbrali v posamezni kategoriji.


14. Rezultati bodo objavljeni po zaključku nastopov  v posamezni kategoriji


15. Tekmovanje je odprto za javnost, organizator si pridržuje pravico do avdio-vizualnega snemanja in prenosa tekmovanja.


16. Tekmovalci ob prijavi na tekmovanje Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana dovoljujejo snemanje tekmovalnega nastopa ter objavo in obdelavo podatkov. Pridobljeni material se bo uporabil izključno z namenom objave rezultatov in promoviranja 1. mednarodnega tekmovanja Janez Matičič 2018.


17. Odločitve žirije so dokončne.


18. S prijavo tekmovalec potrjuje, da sprejema pogoje 1. mednarodnega klavirskega tekmovanja Janez Matičič 2018.