Iskanje


Obvezne skladbe

Note skladb Janeza Matičiča so dosegljive na spletni strani DSS

http://www.dss.si/prvo-mednarodno-klavirsko-tekmovanje-janez-maticic-2018.html

I. KATEGORIJA, program v trajanju do 12 minut.

II. KATEGORIJA, program v trajanju do 15 minut.

III. KATEGORIJA, program v trajanju do 20 minut.

ena od navedenih skladb Janeza Matičiča:

IV. KATEGORIJA, program v trajanju do 30 minut.

ena od navedenih skladb Janeza Matičiča:

UMETNIŠKA KATEGORIJA

1. etapa: program v trajanju do 25 minut.

najmanj ena etuda iz 12 Etud op. 30, Etuda št. 1, 2, 8, Ed. DSS št. 430   

 

najmanj ena etuda iz 10 etud op. 66, Etuda št. 1, 5, 10, Ed. DSS št. 2155

2. etapa: program v trajanju 40–45 minut.

najmanj eno delo iz navedenega izbora del Janeza Matičiča: