Iskanje


Izpiti za učence, ki niso vpisani v glasbeno šolo

 

Spoštovani!

Izpiti za učence, ki niso vpisani v glasbeno šolo bodo potekali od 29.- 30. junija 2020.

Prijave je potrebno skladno s pravili o opravljanju privatnih izpitov oddati v tajništvu Glasbene šole, Vegova 7, ali oddati po pošti, do 15. junija 2020

Prijavite se z izpolnjeno prijavnico za opravljanje privatnega izpita, ki jo najdete tukaj ali dobite v tajništvu OE Glasbena šola, Vegova 7, Ljubljana.

Morebitna odjava mora biti pisno vložena vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita.

 

PRAVILNIK

Cena za opravljanje privatnega izpita znaša:

  • PLES (balet/sodobni ples)21,00 EUR

  • NAUK O GLASBI pri PLESU: 42,00 EUR

  • PLES (balet/sodobni ples) in NAUK O GLASBI: 63,00 EUR

Vse informacije o poteku izpita in obrazec (»Prijavnica k izpitu«, DZS-obr. 1,93) prejme prijavljeni kandidat po pošti.