Lik diplomanta

Učitelj baleta je delavec z višjo strokovno izobrazbo, ki je usposobljen za poučevanje baleta na osnovni stopnji baletnega izobraževanja ter poučevanje plesne pripravnice s strokovno-teoretičnim, strokovno-praktičnim in pedagoško-psihološkim znanjem. Usposobljen je za načrtovanje, pripravo in izvedbo učne ure in nastopov, ocenjevanje in vrednotenje dosežkov učencev ter za sodelovanje s korepetitorjem. Pridobljeno znanje mu omogoča strokovnost in samostojnost pri poučevanju baleta in drugih oblikah organiziranega dela z učenci, pripravi didaktičnih pripomočkov za delo v skladu s pravili stroke ter ocenjevanju znanja učencev. Pridobi kvalitetno znanje za strokovno delo na svojem področju, za nadaljnji strokovni razvoj in razvoj doktrine poučevanja plesnih predmetov. V dveletnem visokošolskem študiju pridobi višjo raven znanja klasičnega baleta ter osvoji pedagoško in psihološko znanje za njegovo poučevanje. Seznani se z osnovami karakternih in starinskih plesov, duetnega in sodobnega plesa. Pozna zgodovino svetovnega in slovenskega baleta ter pridobi osnovna znanja zgodovine glasbe ter glasbene teorije. Usposobljen je za dajanje osnovne zdravstvene oskrbe ter pravilno nudenje prve pomoči ob poškodbah.

Splošna obvestila
Sponzorji:         
Produkcija: Spletne rešitve Sloway