Predstavitev študija

Naslov in vrsta izobraževalnega programa:

Višješolski program BALET

 

Temeljni cilji izobraževalnega programa:

Cilj študijskega programa je izobraziti baletne plesalce za poučevanje baleta na osnovni stopnji baletnega izobraževanja in poučevanje plesne pripravnice s strokovnim teoretičnim in praktičnim pedagoškim znanjem.

 

Trajanje programa:

Program traja 2 leti organiziranega študija, ki ga študent zaključi z diplomskim izpitom. 

 

Strokovni naziv po zaključku izobraževanja:

Učitelj baleta

 

Pogoji za vključitev v program:

V izobraževalni program Višje baletne šole se lahko vključi:

  • kdor je uspešno zaključil umetniško gimnazijo, smer Ples – modul balet,
  • kdor je končal gimnazijo oziroma katerikoli srednješolski program in strokovni del programa umetniške gimnazije ter opravil izbirni predmet oziroma dodatni maturitetni izpit glasba – balet,
  • kdor je končal zgoraj navedenim programom ustrezen program po prejšnjih predpisih.

 

Obveznosti študenta:

Napredovanje v višji letnik:

V 2. letnik napreduje, kdor uspešno opravi vse obveznosti po programu 1. letnika in ima pozitivno ocenjeno pisno poročilo o delu pri praktičnem izobraževanju.

Pogoji za dokončanje in način dokončanja študija:

Študij zaključi in pridobi izobrazbo, kdor uspešno opravi vse obveznosti v okviru vseh predmetov, ima pozitivno ocenjeno pisno poročilo o delu pri praktičnem izobraževanju in opravljen diplomski izpit.

Diplomski izpitje sestavljen iz diplomske naloge ter pedagoškega nastopa z zagovorom.

Splošna obvestila
Sponzorji:         
Produkcija: Spletne rešitve Sloway