Balet

Balet


Učenci se lahko vpišejo v prvi razred baleta na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa. Predhodno obiskovanje Plesne pripravnice ni obvezno. Starost kandidatov za vpis v baletno šolo je 9 let. V prvi razred se lahko izjemoma vpišejo tudi starejši učenci, ki pokažejo pri sprejemnem preizkusu veliko nadarjenost. Od 3. razreda baleta naprej na šoli izvajamo obsežnejši in zahtevnejši program. Namenjen je učencem, ki želijo baletno šolanje nadaljevati na srednji šoli. Pouk baleta traja šest let. Ob zaključku 4. razreda učenci prejmejo spričevala o končani nižji stopnji baletne šole. Zadnji dve leti šolanja se obravnata kot višja stopnja. Na to stopnjo se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno končali 4. razred baleta in pridobili pozitivno mnenje učiteljskega zbora o nadaljevanju šolanja, oz. zunanji kandidati, ki so uspešno opravili sprejemni preizkus za višjo stopnjo osnovne baletne šole. Učenci lahko nadaljujejo šolanje na srednji stopnji, če opravijo sprejemni izpit za srednjo baletno šolo.

Splošna obvestila
Sponzorji:         
Produkcija: Spletne rešitve Sloway